Projekt

Branschsamarbete för avancerad analys av värmedistribution och uppvärmningsbehov

Projektet ska med hjälp av avancerad analys, artificiell intelligens och maskininlärning, gradvis förbättra precisionen i att identifiera avvikelser och mönster i leveranser av värme och kyla. Syftet är att rekommendera åtgärder till en energidistributör och till prosumenter för att kunna åtgärda fel och förbättra energieffektiviteten.

Exempel på fel som kan identifieras är mätdatafel, mätarfel, läckage och styrfel. Resultatet ska bli en branschgemensam samarbetsportal för bolag som är med i Smart Energi och FutureHeat samt ett antal forskningspartners runt "Data science", där test- och träningsdata finns tillgänglig för analys och där kod för analysmodeller kommer att publiceras. 

Syftet är också att på sikt kunna förbättra hela energisystemets effektivitet, baserat på en stor mängd tillgänglig information från dagens värmeförsörjning, både distribuerad och lokalt producerad. 

Det handlar om att stärka den analytiska förmågan i energiföretagen genom att stärka samarbetet inom  branschen och med akademin. Med hjälp av avancerad analys, artificiell intelligens och maskininlärning ska automatiseringsgraden förbättras och precisionen i att  identifiera avvikelser och mönster runt energianvändning och leverans av värme och kyla ska öka.

För att få inbjudningar och information om projektets fortsatta arbetet anmäl intresse här! 

 

 

 

Om projektet

Projektledare

Maria Hansson, Ferrologic

Tid

juni 2019 - december 2021