Rapport

Dimensionering av servisledningar i distributionssystem

En sedan länge vedertagen branschpraxis är att man håller sig under en flödeshastighet på 1 m/s och ett tryckfall på 100 Pa/m i servisledningar. Syftet med branschpraxis är att kunder inte ska utsättas för höga ljudnivåer och att ett ökat slitage på komponenter ska undvikas.

I den här rapporten ifrågasätter vi en branschpraxis som legat till grund för dimensioneringsarbetet i minst 35 år. Intressanta fakta från litteraturen lyfts fram. Erfarenheter från nätägare och leverantörer vävs samman med praktiska experiment i ett flödeslaboratorium. Vi utreder var de faktiska gränserna går för dimensionering och framhåller att ett mer dynamiskt förhållningssätt är gynnsamt ur flera perspektiv.

Nyheter

Så stärks det europeiska beståndet av ål

Det europeiska beståndet av ål är allvarligt hotat vilket sannolikt beror på en mängd orsaker där vattenkraftens påverkan är en. Sedan 2011 genomför Energiforskprogrammet Krafttag ål konkreta åtgärder för ålens bevarande.

26 maj 2023 - Vattenkraft


Stort intresse för gröna kolatomer – så var första webbinariet inom nya klustret

Hur stor betydelse har kolinfångning för att vi ska kunna nå netto noll målen till 2050? Vad är fördelarna med grön metanol som fartygsbränsle? Och vilka synergieffekter kan uppstå genom samarbete över industrigränser?

16 maj 2023 - Värme och kyla


Kunden i fokus i nya Futureheatprojekt

Kunders vilja att bidra till energisystemets effektivitet skulle kunna skynda på energiomställningen. ”Det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar för kunder att engagera sig i sin energianvändning, och det märks ett stort engagemang för det just nu”.

15 maj 2023 - Värme och kyla


Reformen av elmarknaden kan ge mer väderberoende el och kärnkraft

Dubbelsidiga prisskillnadskontrakt, CFD:er, kan bidra till ökade investeringar i väderberoende elproduktion och kärnkraft, men för reglerbar elproduktion behövs kapacitetsmekanismer. Den statliga inblandningen kommer dock att bekostas av konsumenterna. Det var några slutsatser under Energiforsks studiosamtal om EU-kommissionens förslag för att reformera elmarknaden.

12 maj 2023


Syrgasens användningsområden kartlagda i ny rapport

Miljoner ton syrgas kommer att produceras som en biprodukt varje år om expansionen av vätgasproduktion från elektrolysörer fortsätter att öka. Men kunskapsläget om syrgasens marknadsförutsättningar är lågt inom branschen.

11 maj 2023 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:813

Författare

Kristin Åkerlund, Thomas Nordin, Olle Penttinen