Om projektet

Om Gasturbinutveckling

Projektet har i första hand fokus på underhåll och uppgradering av existerande och äldre maskiner som används inom den så kallade störningsreserven, men omfattar också moderna anläggningar.

Tanken är också att vi ska bevaka nya maskiner framförallt för biogasdrift.

Målet är att höja kompetensen och ge brukarna verktyg för att få en bättre totalekonomi, en ökad kapacitet och en bättre miljöprestanda. Vi kommer att följa utvecklingen inom investeringskostnader, drifttillgänglighet, underhållskostnader och bränsleflexibilitet för gasturbiner. Det samma gäller för moderna flexibla gaskombianläggningar för sekundärreglering i ett framtida energisystem.