Oskarshamn 1 stänger för gott

Oskarshamn 1 stänger för gott

O1 i Oskarshamn.

Oskarshamn 1 har gått in i den så kallade coast down-drift som vanligen avslutar driftsäsongen för en reaktor. Effekten sänks nu sakta inför det att reaktorn den 29:e juni stänger för gott.

O1 blev Sveriges första kraftproducerande lättvattenreaktor den 12:e december 1970 när härden gick kritisk. Från början levererade reaktorn 440 MW till elnätet. Effekten har senare höjts i steg och var innan man började trappa ner elproduktionen inför stängningen 473 MW. Totalt har O1, trots sin relativt ringa storlek, levererat drygt 110 TWh.

Oskarshamn 2 togs inte i drift igen efter de omfattande moderniseringar som inleddes 2013. Reaktorn har därmed i praktiken varit stängd sedan dess.

Stängningarna av O1 och O2 kommer under 2017 att leda till att 84 personer sägs upp från OKG som driver reaktorerna. Ytterligare uppsägningar väntas under de kommande åren. OKG planerar för att på sikt ha 600 anställda att jämföras med dagens knappt 900.

Den enda kvarvarande reaktorn i Simpevarp – Oskarshamn 3  – är dock moderniserad och förberedd för att drivas i 60 år. Därmed har O3 med sina 32 år just passerat halvtid.