Sydkorea återupptar bygget av Shin-Kori 5 & 6

Sydkorea återupptar bygget av Shin-Kori 5 & 6

Bygget av Shin-Kori 5 & 6 i Sydkorea återupptas. Den panel bestående av 471 koreaner som pekats ut att avgöra saken röstade efter en serie överläggningar med bred majoritet för att bygget ska fortsätta. Men president Moons långsiktiga mål att avveckla kärnkraften verkar bestå. Planeringen av sex ytterligare reaktorer avbryts.

Som vi rapporterade i juni gick president Moon till val på att avveckla kärnkraften i Sydkorea för att istället ersätta den med en kraftig ökning av fossilgasanvändningen. Till 2030 är det också meningen att elproduktionen från framförallt vattenkraften ska byggas ut så att vatten, sol och vind tillsammans ska stå för 20 % av produktionen att jämföra med dagens fyra procent. I samband med stängningen av Kori 1 efter 40 år meddelade den nyvalde presidenten att kärnkraften skulle avvecklas.

Moon fick stark kritik för sitt besked både av befolkningen i området kring bygget av de två nya reaktorerna och av experter som varnade för stigande elpriser. I juli backade Moon något och lovade att tillfråga folket om kärnkraftens framtid. En panel tillsattes bestående av 471 koreaner tänkta att representera folket i sin helhet. Panelen förordade den 20:e oktober med 59,5 % majoritet att bygget av de två reaktorerna Shin-Kori 5 och 6 ska fortsätta. Bygget som har stått still sedan i juli återupptas nu. Den åttonde november ska bygget vara igång igen.

Men på frågan om kärnkraften ska fortsätta byggas ut röstade 53,2 % av panelen mot en ökning medan bara 9,7 % ville se mer kärnkraft. Regeringen deklarerade mot bakgrund av det resultatet att inga mer reaktorer ska byggas och att inga drifttillstånd för befintliga reaktorer ska förlängas. De flesta reaktorerna har 40-åriga drifttillstånd. De reaktorer som startades under 80- och 90-talen kommer alltså i och med den här politiken att behöva stänga under 20- och 30-talen. Det vanliga runt om i världen är annars att man förlänger driftlicenserna bortom de fyrtio år man licensierade reaktorerna för från början. Den koreanska regeringen har också aviserat att man kommer att göra en översyn av reaktorernas tålighet mot jordbävning med särskilt fokus på de reaktorer som är äldre än 25 år.

Samtidigt kommer man från regeringens håll fortsatt att stötta Korea Nuclear and Hydro Power i arbetet med att exportera sydkoreanska reaktorer. Korea har exporterat fyra reaktorer till Förenade Arabemiraten och man har diskussioner med andra länder om ytterligare exportaffärer. Mest konkreta diskussionerna med Saudiarabien. Saudierna tänker sig att bygga 17,6 GW kärnkraft de kommande femton åren. Anbudsförfrågan för de första två blocken lär precis ha skickats ut och man har gett leverantörerna två månader på sig att svara. Förutom stora reaktorer är Saudierna också intresserade av att köpa små reaktorer från Sydkorea för att försörja avlägsna platser som inte är ihopkopplade med det övriga elnätet. Men sydkoreanerna är intresserade av fler marknader. Nu senast uppgavs från Tjeckiskt håll att Korea Nuclear and Hydro Power är intresserade av att bygga reaktorer där.

President Moon vann en jordskredsseger i valet, men sedan dess har hans popularitet dalat. Han har haft svårigheter att uppfylla sina vallöften inte bara vad gäller kärnkraften. Utvecklingen i Sydkorea och de framtida möjligheterna för sydkoreanerna att exportera reaktorer ser ut att ha fått en stark politisk koppling liksom i så många andra länder.

 

Sydkoreas elproduktion 2016

Kärnkraft

162 TWh

29,4 %

Vattenkraft

2,5 TWh

0,4 %

Solenergi

5,2 TWh

1,0 %

Vindkraft

1,8 TWh

0,3 %

Geotermisk energi, biomassa och övrigt

12 TWh

2,2 %

Fossila bränslen

368 TWh

66,7 %

Totalt

551 TWh

100 %

Källa: BP:s energistatistik 2017

 

Reaktorer i Sydkorea

Reaktor

Status

Drifttagningsår

Hanbit 1-6

I drift

1986 – 2002

Hanul 1-6

I drift

1988 – 2005

Kori 1-4

 

Kori 1 stängd juni 2017

Kori 2-4 i drift

1977 – 1985

Shin-Hanul 1-2

Under byggnation

 

Shin-Kori 1-6

 

 

Shin-Kori 1-3 i drift

Shin-Kori 4-5 under byggnation

Shin-Kori 6 förberedande arbeten

 

Shin-Wolsong 1-2

I drift

2012 och 2015

Wolsong 1-4

I drift

1982 – 1999

Källa: IAEA Power reactor information system