Amerikansk kärnkraft siktar framåt

Amerikansk kärnkraft siktar framåt

Turkey Point, reaktor 3 och 4. Vid sajten finns även två gaskraftverk.

Många reaktorer i USA dras med lönsamhetsproblem, men man siktar också framåt. Den första ansökan om att få driva reaktorer i 80 år har just skickats in. Nuclear Regulatory Commission har också just gett sitt tillstånd för två nya reaktorer.

Tillstånd klart för nya reaktorer i Florida

Nuclear Regulatory Commission, NRC, har meddelat att man kommer att ge tillstånd att bygga och driva två AP1000 vid Turkey Point i Florida. Florida Power and Light skickade redan 2009 in sin ansökan om ett kombinerat tillstånd att uppföra och driva de två reaktorerna och har nu alltså fått veta att man kommer att få tillstånd.

De kombinerade bygg- och drifttillstånden infördes för att minska risken i kärnkraftsinvesteringar. Under 1980-talet var det flera färdiga reaktorer som inte fick sina drifttillstånd. Det fick investeringarna i amerikansk kärnkraft att avstanna helt. Ingen vågade satsa när det var osäkert om man skulle få tillstånd att driva den färdiga reaktorn.

Florida Power and Light kommer trots att man nu ska få sitt tillstånd att avvakta. Man kommer att ta minst fyra år på sig innan man eventuellt går till beslut om att uppföra de två reaktorerna. Man vill använda tiden till att utvärdera de pågående AP1000-byggena och för att följa den inledande driften när reaktorerna står klara.

Sex AP1000 är under byggnation. Fyra byggs i Kina och två i USA. Sanmen 1 och 2 och Haiyang 1 är tänkta att tas i drift under 2018. Haiyang 2 ska starta under 2019. De två reaktorerna i amerikanska Vogtle ska tas i drift 2021 respektive 2022. Ytterligare två AP1000 vid amerikanska Summer är en god bit på väg. Bygget avbröts dock i augusti 2017 i samband med konkursen i Westinghouse. Under sin fyraåriga betänketid kommer Florida Power and Light att utvärdera kontraktsformerna och projekten som sådana, för att försöka hitta det bästa sättet att arbeta tillsammans med leverantören Westinghouse.

Mot 80 års drift

Den amerikanska kärnkraftsindustrin har under många år arbetat gemensamt med att förbereda reaktorerna för 80 års drift. Bland annat har omfattande insatser gjorts inom motsvarigheten till Energiforsk, Electric Power Research Institute (EPRI). Även de nationella laboratorierna har arbetat med forskningsfrågor kopplade till långtidsdriften. Man har tittat på åldringseffekter i metallkomponenter -  där reaktortanken är den viktigaste, i betongkonstruktioner, kablar samt styr- och reglerutrustning. Slutsatsen av det arbete som har gjorts är att det inte finns något som omöjliggör drift i 80 år förutsatt att kraftverket är väl underhållet. Däremot krävs givetvis åtgärder för att förbereda reaktorerna för ytterligare 20 års drift bortom de 60 år de flesta amerikanska reaktorer har drifttillstånd för idag.

En första ansökan om 80 års drift skickades till NRC av Florida Power and Light i januari i år. Den gäller de två befintliga reaktorerna vid Turkey Point. Blocken skulle om förlängningen accepteras kunna drivas till 2052 respektive 2053. Nu har NRC meddelat att man accepterar ansökan och att man kommer att granska den. Svar väntas 2020.

De två reaktorerna vid Turkey Point kommer under 2018 att effekthöjas med 40 MW. Man kommer också att genomföra de åtgärder man ser krävs för att möjliggöra 80 års drift.

Peach Bottom 2 och 3, Surry 1 och 2 samt North Anna 1 och 2 ligger i startgroparna. De har alla förvarnat NRC om att de kommer att lämna in ansökningar om förlängda drifttillstånd.

En första förlängning av drifttillstånden från de 40 år man ursprungligen haft tillstånd till 60 år har lämnats in och godkänts för nästan alla amerikanska reaktorer. Totalt 89 licenser har förlängts. NRC arbetar fortfarande med ansökningarna för ytterligare sju reaktorer och för fyra reaktorer finns avsiktsförklaringar om att ansöka om licensförlängningar.

Om – något utopiskt – alla amerikanska reaktorer skulle drivas i 80 år snarare än i 60 så motsvarar det en koldioxidbesparing om 3,5 miljarder ton (vilket motsvarar en tiondel av de nuvarande globala årliga utsläppen).

De svenska reaktorerna har som jämförelse obegränsade drifttillstånd. Reaktorerna får drivas så länge Strålsäkerhetsmyndigheten anser att de är säkra. De årtal som diskuteras i Sverige kommer från de planeringsförutsättningar som kärnkraftverkens ägare lämnar till kraftverken. Det är gentemot planeringsförutsättningarna underhållet och de framtida investeringarna läggs ut. Om planeringen skulle ändras till längre drifttider så skulle det precis som för de amerikanska verken krävas en rejäl genomgång av vilka åtgärder som behövs för att garantera säker och stabil drift under en längre drifttid. Men i Sverige krävs ingen ansökan om att förlänga drifttiden bortom 60 år.