Amerikanska Westinghouse under rekonstruktion

Amerikanska Westinghouse under rekonstruktion

Vogtle reaktor 1 till 4, februari 2017

Den amerikanska delen av Westinghouse har ansökt om ekonomiskt skydd genom USA:s konkurslagstiftning och befinner sig därmed i rekonstruktion. Bakgrunden är de stora förluster man gjort på byggena av fyra AP1000-reaktorer i Georgia och South Carolina. Företaget genomgår nu en rekonstruktion och det är oklart hur framtiden ser ut både för Westinghouse och för byggena i USA.

Amerikanska Westinghouse ansökte den 29:e mars om en företagsrekonstruktion under paragraf elva i den amerikanska konkurslagstiftningen. Företaget får nu runt 18 månader på sig att visa att man kan stå på egna ben. Företagsledningen sitter kvar och leder företaget, men viktiga beslut måste godkännas av domstol.

Rekonstruktionen syftar till att försöka isolera den del av Westinghouse som uppför de fyra amerikanska reaktorerna från de lönsamma delarna av företaget som sysslar med bränsleleveranser och service. Verksamheten finansieras under rekonstruktionen av 800 miljoner dollar i lån. Vad som konkret händer nu är oklart. Väldigt lite är offentligt.

Vid både Vogtle i Georgia och V.C. Summer i South Carolina är det CB&I Stone & Webster som ansvarar för byggnationen. Båda byggena inleddes 2013. Två AP1000 byggs på varje plats. I oktober 2015 hade byggena börjat bli försenade och Westinghouse meddelade då att man köpt CB&I Stone & Webster. Affären beskrevs vid den tiden som ett sätt att stärka Westinghouse förmåga både att leverera nya reaktorer och tjänster inom rivning och avfallshantering.

Men, samtidigt innebar affären att Westinghouse tog över ansvaret och kostnaderna för förseningarna i bygget av de fyra reaktorerna. Nu ett drygt år senare tvingas Westinghouse ägare Toshiba skriva ned det bokförda värdet för Westinghouse med flera miljarder dollar, långt mer än de 229 miljoner dollar Westinghouse betalade för CB&I S&W. Samma dag som det här blev känt, den 27 december i fjol, backade Toshibas aktie tolv procent.

Westinghouse meddelade i samband med begäran om rekonstruktion att man är överens med beställarna av de två reaktorerna – Georgia Power (Vogtle) och South Carolina Electricity and Gas (V.C. Summer) – om att byggena ska fortsätta under en övergångsperiod. Bygget av Vogtle ska fortsätta minst till den 12:e maj och bygget av V.C. Summer minst till den 26:e juni. Kostnaderna för att slutföra de fyra reaktorerna ser ut att vara runt fyra miljarder dollar högre än vad Westinghouse enligt kontrakten kan få betalt. Framtiden för de fyra reaktorerna är därmed högst osäker. Man tittar på olika alternativ inklusive att; slutföra båda byggena; prioritera det ena; överge det ena och att överge båda.

Rekonstruktionen möjliggör för Westinghouse att komma ur sina åtaganden i de leveranskontrakt som gäller för Vogtle och V.C. Summer. Beställarna har rätt till ersättning från Westinghouse och från Toshiba, men den är begränsad till en fjärdedel av de betalningar man hittills gjort till Westinghouse. South Carolina Electricity and Gas meddelande i februari att bygget av V.C. Summer är färdigt till drygt 60 %. I princip alla komponenter är levererade till byggplatsen.

Rekonstruktionen gäller den amerikanska delen av Westinghouse. Den europeiska, afrikanska och asiatiska verksamheten berörs inte. Därmed ska inte de fyra AP1000-byggena i Kina påverkas. Alla fyra reaktorerna beräknas kunna tas i drift under 2017. Däremot är det osäkert om de sex indiska AP1000 som har diskuterats kommer att byggas. Projektet lyftes fram av USA:s förra president Barak Obama och av Indiens premiärminister Narendra Modi när de träffades. Tanken var då att ett kontrakt skulle undertecknas i juni 2017.

Westinghouses ägare Toshiba är också majoritetsägare i NuGen som ska bygga tre AP1000 vid Moorside i norra England. Toshiba försäkrade i februari att man står fast vid sitt engagemang i det brittiska projektet. I början av april meddelade dock den franska minoritetsägaren Engie att man utnyttjar sin rätt att sälja aktierna i NuGen till Toshiba, vilket gör Toshiba till ensam ägare. Toshiba meddelade i samband med beskedet att man nu letar efter en medfinansiär alternativt någon som är intresserad av hela NuGen.

Samtidigt kom den 30:e mars den goda nyheten från Westinghouse att AP1000 genomgått den brittiska Generic Design Assessment-processen och därmed fått ett typgodkännande, vilket är ett avgörande steg för att kunna bygga de planerade reaktorerna.

Det ännu inte känt hur uppdelningen av Westinghouse är gjord och hur rekonstruktionen kommer att falla ut. Det är möjligt att rekonstruktionen kommer att leda till konsekvenser även för den svenska verksamheten. Men än så länge har svårigheterna i USA inte påverkat verksamheten i Sverige. Allt fungerar som vanligt, inklusive de leveranser fabriken i Västerås får från anläggningarna i USA.

Verksamheten i hos Westinghouse i Västerås består i tillverkning av bränsle och styrstavar till ett stort antal reaktorer, av bränslebyten och annan praktisk service av reaktorer samt av ingenjörsstöd till reaktorer i drift.