Stort intresse för att bygga färdigt Belene

Stort intresse för att bygga färdigt Belene

Komponenter på plats vid Belene

Intresset för att färdigställa de två reaktorerna i Belene blev stort. Sju bolag hade anmält sitt intresse när tiden för att lämna in anbud gick ut.

Utöver koreanska Korea Hydro and Nuclear Power Company, kinesiska China National Nuclear Corporation och ryska Rosatom så har också två bulgariska konsortier och ett tidigare okänt bulgariskt företag meddelat att de är intresserade av att bygga klart de två reaktorerna. Den sjunde intressenten är en tysk ingenjörsfirma.

Två bulgariska företag har anmält sitt intresse för att köpa el från det nya kraftverket. Två andra bulgariska företag är intresserade av att köpa minoritetsandelar i reaktorerna.

Bulgarien försöker också få andra länder intresserade av att ta minoritetsandelar i projektet. Nordmakedonien har visat intresse och tidigare meddelade även Montenegro att man är intresserade. Försök har också gjorts att få med Serbien i projektet, men än så länge är det inte känt om serberna har skickat några positiva signaler.

Bygget vid Belene har varit en långdragen historia. Bygget av två ryska VVER-1000 påbörjades för att senare avbrytas. Tidigare försök att återstarta projektet har misslyckats. (Se Kärnkraft i vår omvärld 2018-12-13.)

Nu kommer de anbud som har lämnats in att utvärderas till slutet av november då Bulgarien ska presentera en kortlista över de aktörer man fortsätter att förhandla med. I slutet av maj 2020 ska energidepartementet sedan presentera vilka investerare man valt ut för att färdigställa bygget.

Ryska Atomstroyexport kommer att vara huvudleverantör till projektet, men både franska Framatome och amerikanska General Electric har meddelat att man är intresserade av att leverera utrusning till projektet.

Bulgarien ställer kraven på den som investerar att kraftverket ska färdigställas inom tio år och att kostnaden ska hållas under 10 miljarder euro. Då Bulgarien inte erbjuder några statliga garantier eller fastpriskontrakt till den som bygger klart kraftverket återstår det att se om man kommer kunna nå en överenskommelse med något av de bolag som har anmält sitt intresse.