Ingemar Engkvist blir vd för WANO

Ingemar Engkvist blir vd för WANO

World Association of Nuclear Operators har utsett Ingemar Engkvist till ny vd. Engkvist som nu är chef för WANO:s Paris-center tar över ledningen av hela organisationen den första januari. Vi bad Ingemar berätta hur han ser på WANO de kommande åren och på sin nya roll där.

WANO bildades till följd av olyckan i Tjernobyl. Tjernobylolyckan gjorde det uppenbart att en olycka någonstans samtidigt är en olycka överallt då alla kärnkraftverk världen över på något sätt drabbas. När WANO bildades 1989 var tanken att man genom att samarbeta i säkerhetsfrågor skulle kunna hjälpa varandra och tillsammans förhindra nya olyckor. Idag är 120 organisationer medlemmar och nästan alla kraftproducerande reaktorer i världen omfattas av WANO:s verksamhet.

Verksamheten är uppbyggd kring ömsesidigt utbyte av information. Drifterfarenheter är i fokus men man arbetar också mycket med att sprida framgångsrika arbetssätt. En viktig del av verksamheten är också att genomföra utvärderingar där medlemmarna granskar varandras verksamhet i syfte att hjälpa varandra att bli bättre.

WANO är organiserat i fyra center; Atlanta, Paris, Moskva och Tokyo samt ett centralt kontor i London. Respektive center hanterar verksamheten i ett geografiskt område och London samordnar.

Ingemar Engkvist är leder idag Pariscentret och ingår därmed i WANO:s ledning. Han utsågs till ny vd vid WANO:s styrelsemöte i juni i år och tar över efter den nuvarande vd:n Peter Prozesky vid årsskiftet.

Viktiga saker på gång

En av uppgifterna som chef för WANO blir att etablera ett nytt kontor i Shanghai. Idag samordnas verksamheten i Kina från London. Det nya kontoret är ett naturligt steg nu när Kinas kärnkraft har börjat bli så pass omfattande. Kina har idag 48 reaktorer i drift och nio ytterligare under byggnation.

”Man imponeras av utvecklingen i Kina. Jag är nyss hemkommen från en resa för ett medlemsmöte med China General Nuclear Power Group (CGN). Vi i väst lockas ofta att tro att kärnkraft har högst standard här. Sanningen är emellertid att utvecklingen i Kina är mycket stark och traditionella kärnkraftsländer har mycket att lära av våra kinesiska kolleger.”, säger Ingemar.

WANO firar 30 år i år och det är därmed dags att blicka framåt och förbereda WANO för de kommande 30 åren.

”WANO har utvecklats mycket under de 30 gångna åren men behöver ha mod att transformera sig själv för att bli ännu effektivare. Det finns fortfarande reaktorer i världen som behöver förbättra sitt säkerhetsarbete och sin driftstandard. Att forma ett effektivare WANO kommer vara min huvuduppgift de kommande tre åren.”, fortsätter Ingemar.

”Tyvärr finns det också lite mörka moln på himlen. Det eskalerande handelshindren mellan USA och Kina påverkar WANO negativt idag. Det blir allt svårare att utbyta erfarenheter och personal mellan länderna eftersom det finns tolkningar om att det rör sig om teknikexport vilket inte är fallet.”, säger Ingemar. ”WANO måste agera snabbt för att konsekvenserna inte ska bli för stora och att vårt viktiga uppdrag att maximera säkerheten och tillgängligheten av världens reaktorer ska äventyras.”

Ingemar berättar att han har blandade känslor inför att byta arbetsplats från Paris till London. Genom hela sin karriär har han haft turen att alltid gå roligare jobb när han bytt tjänst. Han räknar med det även den här gången. Men, han beskriver samtidigt stämningen vid WANO:s Paris-center som speciell.

”I Paris har jag världens bästa team med medarbetare från världens alla hörn. Det råder en fantastisk stämning vid kontoret som blir svår att slå. Jag arbetar nära mina medlemmar och får ibland djupdyka i specifika säkerhetsfrågor. Nästan alla vid kontoret är utlånade från våra medlemsföretag och det sätter naturligtvis en viss prägel på stämningen. Vi är alla i en lite främmande miljö som gör att det knyts starka band mellan oss.”

Ingemar var innan han kom till WANO chef för E.ON Kärnkraft Sverige mellan åren 2010 och 2015. Han var också vd för OKG 2011 till 2012, där han också har varit styrelseordförande. Han har också en bakgrund från såväl Ringhals som Barsebäck.

”Man skulle kunna tro att man efter 30 år i branschen skulle ha upplevt allt. Men att komma till en organisation som WANO blev ett kunskapslyft. Plötsligt öppnade sig hela världen. Kärnkraftsfrågorna kommer i ett större internationellt perspektiv.”, berättar han.

Ingemar uppmanar alla som får chansen att arbeta vid något av WANO-kontoren att ta chansen.

”Om det är någon i vår fantastiska svenska kärnkraftsverksamhet som är nyfiken att vidga vyerna så är några år i WANO ett gyllene tillfälle.  Tveka aldrig!”

”Nu blir mitt jobb mer strategiskt och mindre operationellt. Jag kommer fortsatt ha förmånen att möta våra medlemmar och jag kommer att få ett nytt team att arbeta med. Och jag kommer fortsatt  passionerat arbeta med att maximera säkerheten och tillgängligheten av världens kärnkraftsreaktorer. Vad kan vara mer inspirerande?”, avslutar Ingemar Engkvist.