Rapport

Högtemperaturkorrosion i pannor eldade med returträ

Andelen returträ som används som bränsle i kraftvärmeverk ökar eftersom det är koldioxidneutralt och billigare än annat trädbränsle. Men returträ orsakar större problem med korrosion särskilt i eldstadens syrefattiga områden.

Forskningen har här syftat till att hitta kostnadseffektiva sätt att minska korrosionen, för att minska underhållskostnaderna eller för att öka bränsleflexibiliteten och elverkningsgraden i nya pannor. Syftet är att hitta nya ytbeläggningsmaterial som exempelvis är billigare eller mer korrosionsbeständiga än konventionella Ni–bas legeringar.

Korrosionsprovning har utförts i fluidiserad-bädd-pannor som använder returträ. Olika legeringar provades, bland annat aluminiumbildande legeringar och austenitiska rostfria stål från svenska tillverkare. Tester har också gjorts med olika kvaliteter av RT-flis.

Resultaten visar höga korrosionshastigheter för låglegerade stål, medan austenitiska rostfria stål, FeCrAl-legeringar och Ni-bas-legeringar medförde en låg korrosion. Intressant var också att små skillnader i klorhalt i bränslet orsakade stora skillnader i korrosionshastighet, men att hastigheten kan minskas om man har en bra kontroll av bränslekemin.

Nyheter

Så stärks det europeiska beståndet av ål

Det europeiska beståndet av ål är allvarligt hotat vilket sannolikt beror på en mängd orsaker där vattenkraftens påverkan är en. Sedan 2011 genomför Energiforskprogrammet Krafttag ål konkreta åtgärder för ålens bevarande.

26 maj 2023 - Vattenkraft


Stort intresse för gröna kolatomer – så var första webbinariet inom nya klustret

Hur stor betydelse har kolinfångning för att vi ska kunna nå netto noll målen till 2050? Vad är fördelarna med grön metanol som fartygsbränsle? Och vilka synergieffekter kan uppstå genom samarbete över industrigränser?

16 maj 2023 - Värme och kyla


Kunden i fokus i nya Futureheatprojekt

Kunders vilja att bidra till energisystemets effektivitet skulle kunna skynda på energiomställningen. ”Det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar för kunder att engagera sig i sin energianvändning, och det märks ett stort engagemang för det just nu”.

15 maj 2023 - Värme och kyla


Reformen av elmarknaden kan ge mer väderberoende el och kärnkraft

Dubbelsidiga prisskillnadskontrakt, CFD:er, kan bidra till ökade investeringar i väderberoende elproduktion och kärnkraft, men för reglerbar elproduktion behövs kapacitetsmekanismer. Den statliga inblandningen kommer dock att bekostas av konsumenterna. Det var några slutsatser under Energiforsks studiosamtal om EU-kommissionens förslag för att reformera elmarknaden.

12 maj 2023


Syrgasens användningsområden kartlagda i ny rapport

Miljoner ton syrgas kommer att produceras som en biprodukt varje år om expansionen av vätgasproduktion från elektrolysörer fortsätter att öka. Men kunskapsläget om syrgasens marknadsförutsättningar är lågt inom branschen.

11 maj 2023 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2017:357

Författare

Pamela Henderson