Rapport

Högtemperaturkorrosion i pannor eldade med returträ

Andelen returträ som används som bränsle i kraftvärmeverk ökar eftersom det är koldioxidneutralt och billigare än annat trädbränsle. Men returträ orsakar större problem med korrosion särskilt i eldstadens syrefattiga områden.

Forskningen har här syftat till att hitta kostnadseffektiva sätt att minska korrosionen, för att minska underhållskostnaderna eller för att öka bränsleflexibiliteten och elverkningsgraden i nya pannor. Syftet är att hitta nya ytbeläggningsmaterial som exempelvis är billigare eller mer korrosionsbeständiga än konventionella Ni–bas legeringar.

Korrosionsprovning har utförts i fluidiserad-bädd-pannor som använder returträ. Olika legeringar provades, bland annat aluminiumbildande legeringar och austenitiska rostfria stål från svenska tillverkare. Tester har också gjorts med olika kvaliteter av RT-flis.

Resultaten visar höga korrosionshastigheter för låglegerade stål, medan austenitiska rostfria stål, FeCrAl-legeringar och Ni-bas-legeringar medförde en låg korrosion. Intressant var också att små skillnader i klorhalt i bränslet orsakade stora skillnader i korrosionshastighet, men att hastigheten kan minskas om man har en bra kontroll av bränslekemin.

Nyheter

Stort intresse för hur aska kan användas

Att bygga skogsbilvägar med aska och att återföra aska till skogen med hjälp av drönare var några av de forskningsresultat som redovisades på Askprogrammets webbinarium i går.

22 okt 2020


Vilken roll har vätgas i energi- och klimatomställningen?

Vätgas kan få en stor roll för att nå Sveriges energi- och klimatomställning till en låg kostnad för samhället. Men det finns ett stort behov av forskning kring hur olika sektorer bäst sammanlänkas med hjälp av vätgas i ett systemperspektiv.

20 okt 2020


Nu kartläggs oljud och partiklar i fjärrvärmerör

Futureheat-projektet ”Dimensionering av distributionsnät” vill för sin forskning ha in erfarenheter om problem med oljud och partiklar i fjärrvärmenät.

8 okt 2020


Missade du NEPPs panelsamtal

Hur utnyttjar vi morgondagens möjligheter och räddar dagens jobb? Det diskuterades i ett samtal mellan representanter från Energimyndigheten, Breakthrough Energy, Hitachi ABB Powergrids, International Energy Agency och Stockholm Exergi härom veckan.

2 okt 2020


Förnybara material i framtidens ledningsstolpar

Många elnätsbolag överväger att sluta använda trästolpar med träskyddsmedlet kreosot och istället övergå till förnybara och återvunna material i stolparna.

1 okt 2020


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:357

Författare

Pamela Henderson