Organisation

Programgrupp

Programmet leds av en programgrupp med representanter för Vattenfall Vattenkraft, Fortum Sverige, Uniper, Statkraft, Havs- och vattenmyndigheten, Vattenmyndigheterna och Energimyndigheten.