Rapport

Syntes av Kraft och liv i vatten KLIV

Här har man studerat resultaten från projekten i forskningsprogrammet Kraft och liv i vatten, KLIV mellan 2014 och 2017. Syntesen består av två delar. En omvärldsanalys som sätter resultaten i ett större sammanhang och en annan del som belyser vilka kommande utvecklingsområden som är relevanta att fokusera på inom den fortsatta utvecklingen av hållbara åtgärder i reglerade älvar.

Omvärldsanalysen presenterar det nuvarande kunskapsläget inom vattenkraften idag. Det handlar om vattenförvaltningen, energiöverenskommelsen, den nationella strategin och lagförslaget Vattenkraft och vattenmiljö.

Rapporten sammanfattar de huvudsakliga resultaten från de enskilda projekten, men syftet är framför allt att peka på eventuella kunskapsluckor och att ge förslag på fortsatt utvecklingsbehov inom området.

Nyheter

Klimatprojekt förbereder energisektorn

Det varmaste året som någonsin har uppmätts i Europa var 2019 enligt aktuella siffror. Det innebär att förutsättningarna för olika energislag påverkas, att energianvändningen förändras och att hela energisystemet blir mer sårbart.

19 maj 2020


CIGRE går online

Den snart 100-åriga organisationen CIGRE, vars verksamhet är inriktad på forskning och utveckling kring högspänd elektrisk energi, ersätter sin kongress i augusti med webbinarier.

15 maj 2020


Spännande arbete med standard för ursprungsgarantier

Standarden för energirelaterade ursprungsgarantier genomgår just nu ett större revideringsarbete och går från att vara frivillig till att bli en mandaterad standard, reglerad genom lagstiftning i EU. Energiforsk följer kontinuerligt utvecklingen och ger energiföretagen en möjlighet att påverka.

4 maj 2020


Linjeagenter har koll på luftledningar

I delar av Sverige består elnätet på landsbygden fortfarande av luftledningar. Att ha full kontroll på långa sträckor av ledningar är svårt. Ofta sker manuell felsökning av tekniker på plats vilket tar tid, kräver mycket arbetskraft och medför höga kostnader.

29 apr 2020


Samlad information om termiska energisystem

Idag finns flera internationella plattformar för kunskapsutbyte och omvärldsbevakning av värme- och kylsystem, men det saknas en liknande motsvarighet i Sverige. Linköpings universitet och Energiforsk bygger information på webben för att öka kunskap och bevakning av vad som händer inom termiska energisystem.

20 apr 2020


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:452

Författare

Anna Rönnberg, Andreas Aronsson, Peter Rivinoja och Tove Nordling