Rapport

Syntes av Kraft och liv i vatten KLIV

Här har man studerat resultaten från projekten i forskningsprogrammet Kraft och liv i vatten, KLIV mellan 2014 och 2017. Syntesen består av två delar. En omvärldsanalys som sätter resultaten i ett större sammanhang och en annan del som belyser vilka kommande utvecklingsområden som är relevanta att fokusera på inom den fortsatta utvecklingen av hållbara åtgärder i reglerade älvar.

Omvärldsanalysen presenterar det nuvarande kunskapsläget inom vattenkraften idag. Det handlar om vattenförvaltningen, energiöverenskommelsen, den nationella strategin och lagförslaget Vattenkraft och vattenmiljö.

Rapporten sammanfattar de huvudsakliga resultaten från de enskilda projekten, men syftet är framför allt att peka på eventuella kunskapsluckor och att ge förslag på fortsatt utvecklingsbehov inom området.

Nyheter

Återkommande frukostwebbinarier för fjärrvärmebranschen

Energiforsks värmekluster lanserar ett nytt koncept den 2 juni som kommer att göra det mer lättillgängligt för energibolag att hålla sig uppdaterade med pågående forskning inom fjärrvärmebranschen.

16 maj 2022


Flexibla elnätens hinder och lösningar

Två forskningsprojekt som studerar nya marknadslösningar för handel med effekt och energi på lokala marknadsplatser för flexibilitet, har identifierat barriärer eller hinder för en ökad användning av flexmarknader. Några hinder och hur de kan lösas diskuterades under ett webbinarium i veckan.

11 maj 2022


Geotermisk värme - en nödvändig del av framtidens fjärrvärmelösningar?

Intresset för geotermi som ett alternativ till framtidens fjärrvärmelösningar är hetare än någonsin. Klimatmålen är en drivande kraft till områdets progression, men än finns det många hinder i form av kostnad och teknik som bromsar utvecklingen.

6 maj 2022 - Värme och kyla


Webbinarium om hinder och lösningar för flexmarknader

Missa inte nästa veckas webbinarium om några av de hinder som finns för flexibilitetsmarknader, hur de kan överbryggas och hur ditt och andra företag skulle kunna bidra till en ökad flexibilitet på elmarknaden.

4 maj 2022


Baselinemetoder som underlättar handel med flexibilitet

Ökad elektrifiering och en ändrad produktionsmix medför nya utmaningar för elnätsföretagen. En ny rapport visar på metoder och principer som kan användas för att utvärdera flexibilitet på ett effektivt och transparent sätt.

29 apr 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2017:452

Författare

Anna Rönnberg, Andreas Aronsson, Peter Rivinoja och Tove Nordling