Konferenser

Slutseminarium Krafttag ål

I november 2017 hölls en välbesökt slutkonferens för Krafttag ål i Stockholm. Under dagen presenterades resultat och ny kunskap från utvecklingsprojekt och från de frivilliga åtgärder som gjorts för ålen i vattendrag och vid kusten.

Seminarium 2016

Slutseminarium 2017