Seminarium november 2016

Krafttag ål seminarium 2016

Krafttag Ål höll ett seminarium i Stockholm den 29 november 2016. Ett 40-tal personer hade samlats för att ta del av ny kunskap från programmets olika utvecklingsprojekt. Syftet var att sprida ny kunskap för att på olika sätt bevara ålen genom tekniska lösningar som kan förbättra ålens passage förbi vattenkraftverk. I programmet studeras också vilka faktorer som påverkar utvandringen av ål.

Program med länkar till de olika presentationerna

09:00

Kaffe

 

09:30

Välkommen! Detta är Krafttag ål

Sara Sandberg, Energiforsk, Erik Sparrevik, Vattenfall, ordförande i Krafttag ål och Niklas Egriell, Havs- och vattenmyndigheten

09:45

Ålvandring komplett – från start till kraftverkspassage. Fokus på early warning.

Arne Fjälling, Sveriges Lantbruksuniversitet, Akvatiska resurser

10:15

Fysiska avledare för uppsamling av blankål vid vattenkraftverk: tekniska utmaningar och kostnadseffektiviseringar

Olle Calles, Karlstads universitet och Axel Emanuelsson, Norconsult

10:45

Frågor och diskussion

11:00

Kaffe

11:15

Strömningsbaserad analys av utformning på ålanpassade intagsgaller för kraftverk med vertikala turbinintag

Anders Andersson, Luleå tekniska universitet

11:35

Skonsam drift av kraftverken – praktiska utmaningar och erfarenheter från andra länder?

Henrik Jeuthe, Sveriges Lantbruksuniversitet, Akvatiska resurser

12:00

Lunch

13:00

Flytt av blankål i Ätran och Mörrumsån

Johan Tielman, Uniper

 

Flytt av blankål i Göta älv

Erik Sparrevik, Vattenfall vattenkraft

 

Flytt av blankål i Motala ström

Ola Palmquist, Tekniska verken i Linköping

 

Flytt av blankål i Lagan

Morgan Rubensson, Statkraft

 

Utsättningar av ålyngel i Västerhavet

Erik Sparrevik, Vattenfall vattenkraft

14:00

Frågor och diskussion

 

14.15

Kaffe

 

14:30

Alternativ ålyngeluppsamling

Jonas Christiansson, Elghagen Fiskevård

14:50

Vilken information kan fiskräknare ge?

Mats Hebrand, Fiskevårdsteknik

15:10-15:30

Frågor och diskussion. Avslutning

Erik Sparrevik, Vattenfall, Niklas Egriell, Havs- och vattenmyndigheten och Sara Sandberg, Energiforsk