Rapport

Låglutande galler och betydelsen av spaltvidd för ålpassage

Projektet har experimentellt testat hur spaltvidden för låglutande galler påverkar den avledande funktionen för ål, de hydrauliska egenskaperna och omfattningen av drivgodsproblematik. Hypotesen var att låglutande galler har en både fysisk och beteendemässig avledande funktion, vilket innebär att ål som fysiskt kan passera gallret väljer att inte göra det, utan i stället visar en preferens för flyktöppningarna.

Projektets frågeställningar delades upp i tre delområden: fiskebeteende, hydraulik och drivgodsproblematik. Fiskbeteendet som främst skulle studeras var passageeffektivitet, det vill säga andelen ål som framgångsrikt leddes in i flyktöppningen, tidsåtgång för passage samt skadeförekomst hos fisk som passerat gallret.

De hydrauliska egenskaperna vid gallret skulle studeras i form av fallförluster samt turbulens och hastighetsprofiler i anslutning till gallret. Vi hoppades även kunna relatera observerat fiskbeteende till uppmätt hydraulik vid gallret.

Avbrutet experiment
Drivgodsproblematiken skulle undersökas med avseende på gallrets självrensande effekt samt mängden passerat drivgods vid manuell rensning. På grund av förseningar av färdigställandet av rännan samt av djuretiska skäl togs beslutet att avbryta experimentet i slutet av november 2017.  

Planen är att, utanför Krafttag ål, köra två parallella galleruppställningar i rännan. En med α-galler och en med β-galler, där båda försökssektionerna i rännan är 24 meter långa, 4 meter breda och 2 meter djupa.

Nyheter

Återkommande frukostwebbinarier för fjärrvärmebranschen

Energiforsks värmekluster lanserar ett nytt koncept den 2 juni som kommer att göra det mer lättillgängligt för energibolag att hålla sig uppdaterade med pågående forskning inom fjärrvärmebranschen.

16 maj 2022


Flexibla elnätens hinder och lösningar

Två forskningsprojekt som studerar nya marknadslösningar för handel med effekt och energi på lokala marknadsplatser för flexibilitet, har identifierat barriärer eller hinder för en ökad användning av flexmarknader. Några hinder och hur de kan lösas diskuterades under ett webbinarium i veckan.

11 maj 2022


Geotermisk värme - en nödvändig del av framtidens fjärrvärmelösningar?

Intresset för geotermi som ett alternativ till framtidens fjärrvärmelösningar är hetare än någonsin. Klimatmålen är en drivande kraft till områdets progression, men än finns det många hinder i form av kostnad och teknik som bromsar utvecklingen.

6 maj 2022 - Värme och kyla


Webbinarium om hinder och lösningar för flexmarknader

Missa inte nästa veckas webbinarium om några av de hinder som finns för flexibilitetsmarknader, hur de kan överbryggas och hur ditt och andra företag skulle kunna bidra till en ökad flexibilitet på elmarknaden.

4 maj 2022


Baselinemetoder som underlättar handel med flexibilitet

Ökad elektrifiering och en ändrad produktionsmix medför nya utmaningar för elnätsföretagen. En ny rapport visar på metoder och principer som kan användas för att utvärdera flexibilitet på ett effektivt och transparent sätt.

29 apr 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

Inte en slutrapport

Författare

Daniel Nyqvist och Olle Calles, Karlstads universitet samt David Aldvén, Vattenfall AB