Rapport

Studier av ålbestånd och ålmigration med fiskräknare

Data från sju olika kontrollstationer med fiskräknare i sex vattendrag har här analyserats för att få fram kunskap om hur befintliga fiskräknare kan fungera för att registrera ålens vandring. Resultaten visar när och hur ålen vandrar beroende på temperatur, vattenflöde och tid på dygnet.

Med hjälp av den kunskapen går det att bestämma var och hur räknare ska placeras för att registrera ål på ett bra sätt, exempelvis i befintliga fiskvägar där en relativt hög andel av flödet passerar genom fiskvägen och räknaren. Analysen visar att vuxen ål går att registrera på ett bra sätt i fiskräknare med kamera.

Rapporten pekar på att det finns goda förutsättningar att övervaka ett bestånd ål genom att skapa en kontroll­station som är anpassad för nedvandrande fisk där majoriteten av utvandrande vuxna ålar passerar och kan räknas med fiskräknare. Resultaten ger värdefull informa­tion om storleken av ålbeståndet i ett avrinningsområde och hur beståndet förändras över en längre tidsperiod.

Nyheter

Klimatprojekt förbereder energisektorn

Det varmaste året som någonsin har uppmätts i Europa var 2019 enligt aktuella siffror. Det innebär att förutsättningarna för olika energislag påverkas, att energianvändningen förändras och att hela energisystemet blir mer sårbart.

19 maj 2020


CIGRE går online

Den snart 100-åriga organisationen CIGRE, vars verksamhet är inriktad på forskning och utveckling kring högspänd elektrisk energi, ersätter sin kongress i augusti med webbinarier.

15 maj 2020


Spännande arbete med standard för ursprungsgarantier

Standarden för energirelaterade ursprungsgarantier genomgår just nu ett större revideringsarbete och går från att vara frivillig till att bli en mandaterad standard, reglerad genom lagstiftning i EU. Energiforsk följer kontinuerligt utvecklingen och ger energiföretagen en möjlighet att påverka.

4 maj 2020


Linjeagenter har koll på luftledningar

I delar av Sverige består elnätet på landsbygden fortfarande av luftledningar. Att ha full kontroll på långa sträckor av ledningar är svårt. Ofta sker manuell felsökning av tekniker på plats vilket tar tid, kräver mycket arbetskraft och medför höga kostnader.

29 apr 2020


Samlad information om termiska energisystem

Idag finns flera internationella plattformar för kunskapsutbyte och omvärldsbevakning av värme- och kylsystem, men det saknas en liknande motsvarighet i Sverige. Linköpings universitet och Energiforsk bygger information på webben för att öka kunskap och bevakning av vad som händer inom termiska energisystem.

20 apr 2020


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:447

Författare

Anders Eklöv, Mats Hebrand & Viktor Hebrand