Rapport

Studier av ålbestånd och ålmigration med fiskräknare

Data från sju olika kontrollstationer med fiskräknare i sex vattendrag har här analyserats för att få fram kunskap om hur befintliga fiskräknare kan fungera för att registrera ålens vandring. Resultaten visar när och hur ålen vandrar beroende på temperatur, vattenflöde och tid på dygnet.

Med hjälp av den kunskapen går det att bestämma var och hur räknare ska placeras för att registrera ål på ett bra sätt, exempelvis i befintliga fiskvägar där en relativt hög andel av flödet passerar genom fiskvägen och räknaren. Analysen visar att vuxen ål går att registrera på ett bra sätt i fiskräknare med kamera.

Rapporten pekar på att det finns goda förutsättningar att övervaka ett bestånd ål genom att skapa en kontroll­station som är anpassad för nedvandrande fisk där majoriteten av utvandrande vuxna ålar passerar och kan räknas med fiskräknare. Resultaten ger värdefull informa­tion om storleken av ålbeståndet i ett avrinningsområde och hur beståndet förändras över en längre tidsperiod.

Nyheter

Återkommande frukostwebbinarier för fjärrvärmebranschen

Energiforsks värmekluster lanserar ett nytt koncept den 2 juni som kommer att göra det mer lättillgängligt för energibolag att hålla sig uppdaterade med pågående forskning inom fjärrvärmebranschen.

16 maj 2022


Flexibla elnätens hinder och lösningar

Två forskningsprojekt som studerar nya marknadslösningar för handel med effekt och energi på lokala marknadsplatser för flexibilitet, har identifierat barriärer eller hinder för en ökad användning av flexmarknader. Några hinder och hur de kan lösas diskuterades under ett webbinarium i veckan.

11 maj 2022


Geotermisk värme - en nödvändig del av framtidens fjärrvärmelösningar?

Intresset för geotermi som ett alternativ till framtidens fjärrvärmelösningar är hetare än någonsin. Klimatmålen är en drivande kraft till områdets progression, men än finns det många hinder i form av kostnad och teknik som bromsar utvecklingen.

6 maj 2022 - Värme och kyla


Webbinarium om hinder och lösningar för flexmarknader

Missa inte nästa veckas webbinarium om några av de hinder som finns för flexibilitetsmarknader, hur de kan överbryggas och hur ditt och andra företag skulle kunna bidra till en ökad flexibilitet på elmarknaden.

4 maj 2022


Baselinemetoder som underlättar handel med flexibilitet

Ökad elektrifiering och en ändrad produktionsmix medför nya utmaningar för elnätsföretagen. En ny rapport visar på metoder och principer som kan användas för att utvärdera flexibilitet på ett effektivt och transparent sätt.

29 apr 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2017:447

Författare

Anders Eklöv, Mats Hebrand & Viktor Hebrand