Projekt

Att få igång nödvändiga investeringar i energisystemen

En rad förändringar kommer att prägla Europas energimarknader under de kommande årtiondena. NEPP kommer att fokusera på tre delområden som kan sägas utgöra viktiga förklaringar till hur energimarknadsinvesteringarna kommer att utvecklas:

  • I det första delprojektet studeras investeringar i ljuset av en tilltagande fragmentering av energimarknaderna och marknadsaktörernas allt större fokus på legitimitet.
  • I den andra studeras betydelsen av kapitalmarknader och framväxten av alternativa finansieringsformer som drivkraft för investeringar
  • I det tredje integreras de två ovanstående delarna. Därefter studeras hur olika aktörers affärsmodeller påverkar deras investeringar.

Det övergripande syftet med deta här fjärde delprojektet är att skapa ett mer nyanserat, fylligt och sammanhållande beskrivningsspråk för att förstå drivkrafter bakom energimarknadsinvesteringar.

Läs mer om projektet och de förväntade resultaten i NEPPs programbeskrivning

Om projektet