Mål och vision

Mål och vision

Forskningen ska bidra till ett robustare elnät med minskad risk för avbrott och fel. De avbrott som ändå sker ska också blir kortare. Genom att flytta fram positionerna på flera fronter och få fram bättre verktyg och förståelse för hur vi kan minska risker inom området, kommer vi att kontinuerligt få ett robustare elnät.

Programmet ska givetvis utgå från de föregående programmen som mer fokuserat på matematiska metoder. Fokus blir här tydligare på elnätets funktion, tillförlitlighet och prestanda och en större andel projekt inom området tillämpningar av risk- och tillförlitlighetsanalyser.