Program

Samverkansplattform och värmekluster

Nu finns två nya satsningar inom området termisk energiomvandling som komplement till pågående och fortsatta forskningsprogram inom Energiforsk.

De två satsningarna ska betraktas som separata enheter och har delvis olika målgrupper, men kommer att ha utbyte med varandra och vara beroende av varandras resultat, därför presenteras de här gemensamt.

Området Termisk energiomvandling är brett och omfattar bland annat kraftvärmeproduktion, distribution av fjärrvärme och fjärrkyla, termiska energilager, turbinteknik, biobränslen, askhantering och effektivisering av energiprocesser inom skogsindustrin. Flera program bedrivs redan inom området.

Hänt inom programmet

Viktigt erfarenhetsutbyte i Värmeklustret

Nu i veckan hölls den andra workshopen inom Energiforsks Värmekluster, ett initiativ som ska öka innovationstakten i värme- och kylabranschen och en arena för erfarenhetsutbyte.

11 okt 2019


Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

14 aug 2019


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Helena Sellerholm
08-677 26 77​