Värmekluster

Energiforsks värmekluster

Här fokuserar vi på att omvandla forskningsresultat till lösningar som går att införa och användas i industrin. Det finns massor av användbara resultat från våra forskningsprojekt. Det finns också studier visar att värdet av den forskning som bedrivits är långt mer än tio gånger insatsen, men att endast sex procent av det värdet har realiserats. Det vill vi ändra på!

Energiforsks värmekluster ska, med stöd från Energimyndigheten och innovationsintresserade företag, vara ett forum där kunskapsöverföring, nätverksbyggande, informationsspridning och samarbete är tongivande. Nu ska forskningsresultat tillsammans med annan kunskap, lyftas fram och förädlas i nya konstellationer som ökar möjligheten att ta till sig och använda ny kunskap och nya innovativa lösningar.

Temaområden

Klustret kommer att arbeta inom ett antal tematiska områden där de som är med gemensamt identifierar behoven. Ett antal match-making events kommer att genomföras för att identifiera tänkbara projekt. Vi kommer också att anordna seminarier för informationsutbyte och genomföra utbildningar för att höja kompetensnivån inom olika tematiska områden där vi bedömer att klustret bäst kan bidra. 

Klustret adderar värde

Förutsättningarna för generaliserbarhet ökar om olika organisationer med samma behov är involverade och bidrar med sin kunskap. Nyckeln till att ta steget från forskningsresultat till att införa en ny lösning är samverkan och kunskapsutbyte. Klustret vänder sig bland annat till teknikleverantörer inom fjärrvärme och fjärrkyla, till forskningsinstitut, konsultbolag, fjärrvärmebolag, aktörer inom byggsektorn, värmepumpstillverkare och till verksamheter inom energilagring. Vi kommer att utgå från organisationer som redan har erfarenhet av att arbeta med Energiforsk. En breddning av klustret är ett uttalat mål.

Innovationstrappan

En tänkt process för hur vi arbetar inom ett temaområde beskrivs i innovationstrappan.  Trappan börjar med en omvärldsanalys (1) där aktörer och initiativ kartläggs som grund för behovsanalysen (2) där de företag som har behov inom området ger input till vad som behöver utvecklas i följande steg som är match-making (3) där förslag presenteras inför nästa steg som innebär en uppföljning (4) där klustrets innovationer följs upp.

Intresse och anmälan

Vi hoppas att det här låter intressant och något du vill att ditt företag ska kunna ta del av! Kanske behöver du mer fakta och underlag för att fatta beslut? Hör i så fall gärna av dig till Julia Kuylenstierna eller Helena Sellerholm

 

Förslag på temaområden

Medlemmar

Här uppdaterar vi löpande de organisationer som är med:

Bengt Dahlgren
E.ON Energilösningar

FVB Sverige
Göteborg Energi
Hässleholm Miljö
IVL Svenska Miljöinstitutet
Jämtkraft
Jönköping Energi
Karlstad Energi
Mälarenergi
Mölndal Energi
Norrenergi
Skövde Energi
Stockholm Exergi
Sumitomo SHI FW
Söderenergi
Södertörns Fjärrvärme
Tekniska verken i Linköping
Vattenfall
Växjö Energi

Innovation i fyra kluster

Energimyndigheten har beviljat medel till fyra innovationskluster inom programmet Termo. Förutom Energiforsks värmekluster är det Dialogforum, Varmt & kallt och Celsius 2.0 - Sverigenoden.

Klustren är kompletterande initiativ med det gemensamma målet att öka innovationskraften och där varje kluster har ett eget fokus. På Energimyndigheten finns mer information om klustren och vem som är kontaktperson för varje satsning.