Samverkansplattform

Samverkansplattform för termisk energiomvandling

Samverkansplattformen effektiviserar och förbättrar initieringen av nya FoU-satsningar som kompletterar de redan pågående programmen. Plattformen fyller behovet av att ta fram underlag till gemensam forskning och utveckling och är ett svar på efterfrågan om mer konkreta resultat.

Forskningskartan blir alltmer komplex. Forskningsområden överlappar varann, initiativ tas på olika håll och många olika utlysningar görs. Därför tar det tid att få överblick och att prioritera sina insatser. Många företag saknar också resurser att ta fram beslutsunderlag.

Termisk energiomvandling är brett och täcker frågor som bränsletillförsel, produktion av el, värme och kyla, kraftvärmens anpassning till sin roll i energisystemet, lagring av termisk energi, askhantering, distribution av fjärrvärme och fjärrkyla, marknadslösningar samt samspel mellan producenter och konsumenter.

Syfte och nytta

Det övergripande syftet med plattformen är att på ett resurseffektivt sätt fånga upp behov av ny kunskap och snabbt omsätta det till väl definierade och efterfrågade FoU-satsningar som är relevanta för företag i energiindustrin. Den direkta nyttan med ett medlemskap är möjligheten att

 • initiera efterfrågestyrd forskning, relevant för er verksamhet
 • påverka, planera och utforma kommande projekt och program i samverkan med andra, i styrgrupp och/eller arbetsgrupper
 • vara t.ex. testanläggning för projekt
 • få beslutsunderlag för fördelning av era forskningsmedel
 • höja kunskapsnivån inom den egna organisationen
 • delta i ett branschomspännande nätverk
 • få kunskap om nationella och internationella satsningar.

Som medlem i plattformen kan din organisation själv bestämma över storleken på engagemanget. För att plattformen ska fungera behövs kunniga och engagerade personer som deltar aktivt, påverkar inriktningen och lyfter fram vilka behov av ny kunskap som finns. Satsningen kommer att vidareutvecklas i samarbete med medlemmarna. Nyheter och annan information läggs ut efter hand här på webbplatsen.

Arbetsgrupper och engagemang

Arbetsgrupperna återspeglar de teknikområden som redan finns i vår FoU-verksamhet. 

 • Anläggnings- och förbränningsteknik
 • Material- och kemiteknik
 • Processtyrning
 • Systemteknik

Det finns möjlighet för företag och organisationer att delta i plattformen på två olika nivåer. Dels genom att vara med i styrgruppen vilket kostar 70 000 kronor för de två åren, 2019 och 2020. Att vara med i plattformen utan att vara representerad i styrgruppen kostar endast 25 000 kronor för samma period. 

Som medlem i plattformen har företagets representanter möjlighet att fritt delta i alla aktiviteter och grupperingar inom plattformen. Observera att ett medlemskap i plattformen också inkluderar medlemskap i värmeklustret och ger tillträde till alla de aktiviteter som klustret ordnar under samma period.

Intresse och anmälan

Vi hoppas att det här låter intressant och något ditt företag vill kunna ta del av! Kanske behöver du mer fakta och underlag för att fatta beslut? Hör i så fall gärna av dig till Helena Sellerholm eller Bertil Wahlund för mer information. 

 

Ladda ner illustration över plattformens arbetssätt, från idé till projekt

Erbjudande/Offert

Svarstalong

Medlemmar

E.ON Energilösningar
FVB Sverige
Göteborg Energi
Jämtkraft
Karlstad Energi
Mälarenergi
Sumitomo SHI FW
Tekniska verken i Linköping
Vattenfall

Ansvarig

Helena Sellerholm
08-677 26 77​