Program

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft

En av utmaningarna för det hållbara energisystemet är att säkerställa balansen i kraftsystemet. Här spelar vattenkraften, med sin flexibilitet och kostnadseffektiva reglerförmåga, en nyckelroll. Detta kompetenscentrum är ett samarbete mellan vattenkraftsindustrin, den akademin och statliga myndigheter för säkerställa att vattenkraften fortsatt kan vara en möjliggörare för ett välbalanserat svenskt energisystem i ett energisystem och en omvärld i omvandling.

Hållbar, säker och optimerad vattenkraft är några av de viktigaste faktorerna i Sveriges övergång till ett hållbart energisystem. SVC - Svenskt Centrum för hållbar Vattenkraft är förankrat i den senaste tekniska och miljörelaterade forskningen med deltagande från sju universitet och intressenter från industrin och statliga myndigheter. Tvärvetenskaplig forskning och innovativa lösningar stärker Sveriges vattenkrafts position och förmåga att möta nya förutsättningar i energisystemet.

Luleå tekniska universitet fungerar som värduniversitet för centret där Energiforsk agerar som centrumets koordinator.

Hänt inom programmet

Vattenkraften en tyst hjälte

Danilo Laban är industridoktorand och undersöker hur vattenkraft kan kopplas ihop med energilager som batterier, svänghjul och kondensatorer. Danilo Laban ser vattenkraften som en tyst hjälte i energiomställningen.

1 nov 2023


Högre nivåer för dammsäkerhet i betongdammar

Ur ett dammsäkerhetsperspektiv är det viktigt att upprätthålla den långsiktiga säkerheten för våra dammar trots åldrande infrastruktur. Potentiella dammbrott kan leda till betydande konsekvenser med risk för förlust av människoliv och stora ekonomiska förluster. Jonas Enzell presenterar inom kort licentiatuppsatsen: Toward Realistic Failure Evaluations for Concrete Buttress Dams.

21 sep 2023


Forskare i fokus – Michel Cervantes

Ett av SVCs mål är att fungera som en attraktiv forskningsmiljö och att förse vattenkraftbranschen med personal med hög kompetens. I vår artikelserie Forskare i fokus har vi nu intervjuat Michel Cervantes som är professor i strömningslära på Luleå tekniska högskola.

19 sep 2023


Vattenkraft och modern kraftelektronik

Vattenkraftgeneratorer påverkas av mekaniska och magnetiska krafter som verkar i dem. Hur kan de designas för att de magnetiska krafterna ska reduceras, samtidigt som de kan verka stabiliserande för elnätet?

13 sep 2023


Så kan energibranschen säkerställa kompetensförsörjningen

Företag måste bli mycket bättre på att förklara "what's in it for you" när de vill locka ny, ung arbetskraft. Det var ett av Katarina Graffmans huvudbudskap när hon deltog som inspirationsföreläsare i en workshop på den internationella konferensen ICOLD i Göteborg i juni.

2 aug 2023


Nya metoder för prediktering av utskovsströmningar och ökad hydraulisk prestanda

Majoriteten av vattenkraftsdammarna i världen byggdes före 1980-talet och i förhållande till gällande dimensionerande kriterier är många befintliga utskov underdimensionerade. Ett utskovsparti är en viktig del av en dammanläggning eftersom det reglerar avbördning och uppströmsvattenstånd samt förhindrar överströmning. Förbättrade metoder presenteras i en ny avhandling.

23 maj 2023


Svenskt centrum för hållbar vattenkraft – ny teknik och biologisk mångfald

Energiforsk driver tillsammans med Luleå tekniska universitet Svenskt centrum för hållbar vattenkraft, under de kommande fem åren. Det är Energimyndighetens största kompetenscentrum med en budget på 280 miljoner.

24 mar 2023


Energiforsk och nya kompetenscenter

Kompetenscentrum är ett av verktygen i Energimyndighetens portfölj av forsknings- och innovationsinsatser. Energiforsk är med i två av de elva kompetenscenter som Energimyndigheten nu har beviljat medel till, nämligen Svenskt centrum för hållbar vattenkraft och Solforskningscentrum Sverige (Solve).

20 dec 2021


Visa fler nyheter

Ansvarig

Emma Hagner
08-677 27 53

Här hittar du all information om Svenskt centrum för hållbar vattenkraft

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Svenskt centrum för hållbar vattenkraft och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.