Program

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft

En av utmaningarna för det hållbara energisystemet är att säkerställa balansen i kraftsystemet. Här spelar vattenkraften, med sin flexibilitet och kostnadseffektiva reglerförmåga, en nyckelroll. Detta kompetenscentrum är ett samarbete mellan vattenkraftsindustrin, den akademin och statliga myndigheter för säkerställa att vattenkraften fortsatt kan vara en möjliggörare för ett välbalanserat svenskt energisystem i ett energisystem och en omvärld i omvandling.

Hållbar, säker och optimerad vattenkraft är några av de viktigaste faktorerna i Sveriges övergång till ett hållbart energisystem. SVC - Svenskt Centrum för hållbar Vattenkraft är förankrat i den senaste tekniska och miljörelaterade forskningen med deltagande från sju universitet och intressenter från industrin och statliga myndigheter. Tvärvetenskaplig forskning och innovativa lösningar stärker Sveriges vattenkrafts position och förmåga att möta nya förutsättningar i energisystemet.

Luleå tekniska universitet fungerar som värduniversitet för centret där Energiforsk agerar som centrumets koordinator.

Hänt inom programmet

Nya metoder för prediktering av utskovsströmningar och ökad hydraulisk prestanda

Majoriteten av vattenkraftsdammarna i världen byggdes före 1980-talet och i förhållande till gällande dimensionerande kriterier är många befintliga utskov underdimensionerade. Ett utskovsparti är en viktig del av en dammanläggning eftersom det reglerar avbördning och uppströmsvattenstånd samt förhindrar överströmning. Förbättrade metoder presenteras i en ny avhandling.

23 maj 2023


Svenskt centrum för hållbar vattenkraft – ny teknik och biologisk mångfald

Energiforsk driver tillsammans med Luleå tekniska universitet Svenskt centrum för hållbar vattenkraft, under de kommande fem åren. Det är Energimyndighetens största kompetenscentrum med en budget på 280 miljoner.

24 mar 2023


Energiforsk och nya kompetenscenter

Kompetenscentrum är ett av verktygen i Energimyndighetens portfölj av forsknings- och innovationsinsatser. Energiforsk är med i två av de elva kompetenscenter som Energimyndigheten nu har beviljat medel till, nämligen Svenskt centrum för hållbar vattenkraft och Solforskningscentrum Sverige (Solve).

20 dec 2021


Nyhetsarkiv