Program

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft

En av utmaningarna för det hållbara energisystemet är att säkerställa balansen i kraftsystemet. Här spelar vattenkraften, med sin flexibilitet och kostnadseffektiva reglerförmåga, en nyckelroll. Detta kompetenscentrum är ett samarbete mellan vattenkraftsindustrin, den akademin och statliga myndigheter för säkerställa att vattenkraften fortsatt kan vara en möjliggörare för ett välbalanserat svenskt energisystem i ett energisystem och en omvärld i omvandling.

Hållbar, säker och optimerad vattenkraft är några av de viktigaste faktorerna i Sveriges övergång till ett hållbart energisystem. SVC - Svenskt Centrum för hållbar Vattenkraft är förankrat i den senaste tekniska och miljörelaterade forskningen med deltagande från sju universitet och intressenter från industrin och statliga myndigheter. Tvärvetenskaplig forskning och innovativa lösningar stärker Sveriges vattenkrafts position och förmåga att möta nya förutsättningar i energisystemet.

Luleå tekniska universitet fungerar som värduniversitet för centret där Energiforsk agerar som centrumets koordinator.

Hänt inom programmet

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft – ny teknik och biologisk mångfald

Energiforsk driver tillsammans med Luleå tekniska universitet Svenskt centrum för hållbar vattenkraft, under de kommande fem åren. Det är Energimyndighetens största kompetenscentrum med en budget på 280 miljoner.

24 mar 2023


Energiforsk och nya kompetenscenter

Kompetenscentrum är ett av verktygen i Energimyndighetens portfölj av forsknings- och innovationsinsatser. Energiforsk är med i två av de elva kompetenscenter som Energimyndigheten nu har beviljat medel till, nämligen Svenskt centrum för hållbar vattenkraft och Solforskningscentrum Sverige (Solve).

20 dec 2021


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Emma Hagner
08-677 27 53

Vi bygger om!

Under våren 2023 kommer en ny hemsida att byggas upp för Svenskt Centrum för Hållbar Vattenkraft. Innehållet på denna sida är därför begränsat. Har ni frågor kring detta program var god kontakta programansvarig, Emma Hagner.