Om oss

Samarbete industri, myndigheter och högskolor

Svenskt vattenkraftcentrum är ett kunskapscentrum inom vattenkraft och gruvdammar, inget vanligt forskningsprogram. Vi skapar långsiktigt hållbara utbildnings- och forskningsmiljöer av hög kvalitet vid Chalmers, Kungliga Tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet och Uppsala universitet. Också Vattenfalls laboratorium i Älvkarleby är en viktig resurs i verksamheten.

Centret bidrar med kunskap och kompetens till nytta för industrin, samhället och för universitet och högskolor och har ett väl etablerat utbyte mellan industri, myndigheter och högskola. Vi gör en uttalad satsning på seniorforskare som utgör navet i de starka forskarmiljöerna, i forskningsprojekten, bland adjungerade professorer, i den experimentella verksamheten, i internationell samverkan och genom en forskarskola.

Forskningens två områden
Inom Vattenbyggnad utvecklas verktyg och metoder för nybyggnation, förnyelse, drift och underhåll av konstruktioner i gruv- och vattenkraftindustrin för att säkerställa vattenkraftsproduktion och dammsäkerhet. Inom området Turbiner och generatorer utvecklas verktyg och metoder för nybyggnation, förnyelse, drift och underhåll av vattenturbiner och generatorer för att säkerställa vattenkraftsproduktion och dess flexibilitet i kraftsystemet.

Examensarbeten inom SVC
Mellan åren 2013 och 2017 finansierade Svenskt vattenkraftcentrum ett antal examensarbeten. Ta del av resultaten via länkar till uppsatserna publicerade här till höger.