Program

Transportsektorns elektrifiering

Den här satsningen ska höja elnätsföretagens kunskap om hur elektrifiering av transportsektorn inverkar på näten. Vilka möjligheter öppnas, vilka utmaningar måste hanteras och vad kan elnätsföretagen uppnå i samverkan?

Vi kommer att ta fram en kunskapssammanställning med tyngdpunkt på prognoser, affärsmodeller, kravställning och standardisering. Det är också en tydlig koppling till systemfrågor som kapacitet, effekt och flexibilitet i energisystemet. Förstudien kommer att belysa frågor som:

  • Utvecklingen inom området elektrifiering av transporter

  • Hur elnäten påverkas av denna utveckling

  • Vilken ny teknik som finns för att möta till exempel effektutmaningar

  • Vilka aktörer som är aktiva inom området

Därefter arbetar vi fram en plan för hur ett fortsatt forskningsprogram kan se ut med en beakrivning av relevanta frågor och aktörer. 

Hänt inom programmet

Viktigt att få med elnäten i utvecklingen av eltransporter

Nyligen samlades branschaktörer och forskare på Energiforsk, för att diskutera hur en fossilfri transportsektor kommer att påverka elnäten.

11 dec 2019


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Åsa Elmqvist
08-677 27 61

Uppdragsgivare

Vattenfall Eldistribution
Svenska kraftnät
Ellevio
Göteborg Energi
Skellefteå Kraft