Rapport

System and Integration Costs

Här diskuteras integrationskostnaden för vindkraft, det vill säga storleken på de övriga kostnader som tillkommer i ett kraftsystem när mängden kraft från vind och sol ökar. Målet är en samhällsekonomisk och hållbar elförsörjning där samtliga konsekvenser av olika försörjningsalternativ beaktas, inte enbart vad en viss anläggning kostar.

Rapporten beskriver utmaningarna med att uppskatta de totala kostnaderna för att dimensionera ett elsystem. I den första delen av rapporten uppskattas systemkostnaden, det vill säga de totala kostnaderna för ett specifikt elsystem. Det behövs elproduktion och elnät, men även rimliga marginaler och utrustning som gör att man kan hålla en ständig systembalans mellan produktion och konsumtion.


I den andra delen uppskattas en integrationskostnad för exempelvis elvärme, elbilar, vindkraft eller solkraft där man förutom själva anläggningen behöver mer utrustning för att hela elsystemet ska fungera. Det är en utmaning att definiera den kostnaden och hur den ska allokeras till en specifik teknologi.

Rapporten innehåller också numeriska exempel där syftet är att inte bara visa kvalitativa utan också kvantitativa resultat för kostnader vid olika antaganden om systemuppbyggnad. Resultaten visar att värdefaktorn och integrationskostnaden kan variera med mer än en faktor tio, vilket är mycket mer än antaganden om kostnaden för produktionsanläggningarna.

Nyheter

Famtidens energimarknadsdesign

Anpassningar för framtidens energimarknadsdesign är temat för CoordiNets tredje Stakeholder Forum den 25 november. Mötet är ett hybridevent som hålls från Bryssel, men du kan också följa det via länk!

21 okt 2021 - Trygg elförsörjning


Är solvärme framtiden?

Nu börjar länder som Tyskland, Frankrike och Österrike att subventionera solvärmeanläggningar vilket gör att priset förväntas sjunka på samma sätt som för solceller tidigare.

20 okt 2021 - Värme och kyla


Nytt om att integrera sol och vind

För att nå en samhällsekonomisk och hållbar elförsörjning som tar hänsyn till alla konsekvenser av olika alternativ, har många frågat sig vad den totala kostnaden är för att integrera sol och vindkraft i elsystemet.

13 okt 2021 - Sol och vind


Energikrisen visar på vikten av alternativa energikällor

Den högaktuella energikrisen med höga elpriser som följd synliggör många frågor som vi i Sverige måste fatta beslut om för att lyckas med omställningen till framtidens energibehov. I gårdagens inslag i Aktuellt pratar Energiforsks vd Markus Wråke om energikrisen och vad de höga elpriserna i Europa beror på.

8 okt 2021


Mötesplats för flexibilitetsmarknader

Vad finns att lära av de svenska demonstrationerna i CoordiNet och hur ser prissättning ut i ett system dominerat av förnybar elproduktion? Det är frågor som diskuteras under ett webbinarium den 18 november.

8 okt 2021 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2021:801

Författare

Lennart Söder