Rapport

System and Integration Costs

Här diskuteras integrationskostnaden för vindkraft, det vill säga storleken på de övriga kostnader som tillkommer i ett kraftsystem när mängden kraft från vind och sol ökar. Målet är en samhällsekonomisk och hållbar elförsörjning där samtliga konsekvenser av olika försörjningsalternativ beaktas, inte enbart vad en viss anläggning kostar.

Rapporten beskriver utmaningarna med att uppskatta de totala kostnaderna för att dimensionera ett elsystem. I den första delen av rapporten uppskattas systemkostnaden, det vill säga de totala kostnaderna för ett specifikt elsystem. Det behövs elproduktion och elnät, men även rimliga marginaler och utrustning som gör att man kan hålla en ständig systembalans mellan produktion och konsumtion.


I den andra delen uppskattas en integrationskostnad för exempelvis elvärme, elbilar, vindkraft eller solkraft där man förutom själva anläggningen behöver mer utrustning för att hela elsystemet ska fungera. Det är en utmaning att definiera den kostnaden och hur den ska allokeras till en specifik teknologi.

Rapporten innehåller också numeriska exempel där syftet är att inte bara visa kvalitativa utan också kvantitativa resultat för kostnader vid olika antaganden om systemuppbyggnad. Resultaten visar att värdefaktorn och integrationskostnaden kan variera med mer än en faktor tio, vilket är mycket mer än antaganden om kostnaden för produktionsanläggningarna.

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:801

Författare

Lennart Söder