Projekt

TK 552 Asset management

Deltar i arbetet med att ta fram flertalet standarder för vägledning gällande strategisk omvårdnad av tillgångar som t.ex. infrastruktur, produktionsanläggningar, fastigheter. För att avkastningen ska bli optimal krävs mål, strategier och konkreta åtgärder.

Om projektet

Projektledare
Selma Granlund, Vattenfall Eldistribution AB