Ämnesområde

Sol och vind

Andelen el från förnybara källor som sol och vind ökar när kostnaderna sjunker och ambitionerna att åstadkomma en klimatställning ökar. Energiforsk driver forskning som säkerställer efterfrågan på el med låga utsläppsnivåer.

För att nå klimatmålen behövs teknologisk och samhällsvetenskaplig kunskap som kan stärka förståelsen för sol och vind som en del av det totala kraftsystemet. Tillförseln av förnybar el i kraftsystemet är en framgångsfaktor för att också industri- och transportsektorn ska bli klimatneutrala. Idag utgör solel och vindkraft nära en femtedel av all el som används i Sverige. Men för att klara målet kan energiproduktionen från förnybara källor behöva trefaldigas till år 2045.

Energiforsk är en del i omställningen och driver forskning och industrinätverk inom sol och vind som för utvecklingen framåt. Våra industrinätverk genomför omvärldsbevakning, samlar och sprider ny kunskap och underlättar samverkan mellan industrin och akademin.Hänt inom området

Nytt om att integrera sol och vind

För att nå en samhällsekonomisk och hållbar elförsörjning som tar hänsyn till alla konsekvenser av olika alternativ, har många frågat sig vad den totala kostnaden är för att integrera sol och vindkraft i elsystemet.

13 okt 2021 - Sol och vind


Nytt stödsystem för solceller på villatak

I år ersätts det mycket efterfrågade solcellstödet med ett grönt avdrag. Det nya avdraget ger privatpersoner skattereduktion för material- och arbetskostnader. Amelia Oller Westerberg har undersökt hur kostnaderna fördelar sig vid installation av solceller på ett villatak.

23 feb 2021 - Sol och vind


Lättanvända kalkyler för solel

Utbudet av information om solceller är stort. William Bergmark och Elias Bülow bestämde sig att för att samla information och en lättanvänd investeringskalkyl på ett ställe. Sajten hemsol.se har nu 500 besökare per dag.

23 feb 2021 - Sol och vind


Landbaserad vindkraft viktig kugge i energiomställningen

Vindkraftparken Uljabuouda i Arjeplogs kommun är unik. Det är den första moderna vindkraftpark som har byggts i ett så extremt klimat som kalfjället erbjuder. Nu utvecklas parken till ett viktigt testcenter för framtida turbinmodeller.

1 sep 2020 - Sol och vind


Det går att lagra solenergi

För att få största möjliga nytta av solen behöver man hitta bra möjligheter att lagra solenergi. Ett forskarteam på Chalmers har hittat ett sätt att lagra solenergi i en molekyl i 18 år.

8 jun 2020 - Sol och vind


Nyhetsarkiv

Konferenser och utlysningar

29 nov
2022
Scandic Hallandia och Unipers site i Halmstad på Rådhusgatan 4 respektive Turbingatan 10
Gasturbinseminarium 2022


1 dec
2022


9 dec
2022
Energiforsks lokaler i Stockholm/digitalt
Energiaskor och klimatförändringarna