Ämnesområde

Sol och vind

Andelen el från förnybara källor som sol och vind ökar när kostnaderna sjunker och ambitionerna att åstadkomma en klimatställning ökar. Energiforsk driver forskning som säkerställer efterfrågan på el med låga utsläppsnivåer.

För att nå klimatmålen behövs teknologisk och samhällsvetenskaplig kunskap som kan stärka förståelsen för sol och vind som en del av det totala kraftsystemet. Tillförseln av förnybar el i kraftsystemet är en framgångsfaktor för att också industri- och transportsektorn ska bli klimatneutrala. Idag utgör solel och vindkraft nära en femtedel av all el som används i Sverige. Men för att klara målet kan energiproduktionen från förnybara källor behöva trefaldigas till år 2045.

Energiforsk är en del i omställningen och driver forskning och industrinätverk inom sol och vind som för utvecklingen framåt. Våra industrinätverk genomför omvärldsbevakning, samlar och sprider ny kunskap och underlättar samverkan mellan industrin och akademin.Hänt inom området

Bättre prissättning och skräddarsydda elavtal

– På Mälarenergi Elnät arbetar vi ständigt med att förbättra våra tariffer så att de reflekterar kostnadsdrivare, allt för att göra det bättre för våra kunder, säger Johanna Rosenlind apropå nya forskningsresultat från programmet Smarta elnät om hur elkunder kan kategoriseras.

16 mar 2017 - Sol och vind


Tydliga regler om ekodesign av transformatorer

Nu måste elbranschens transformatorer bli mer energieffektiva. Transformatorer med höga förluster får inte längre tillverkas inom EU eller föras in i EU. Kommissionen beräknar att en ny förordning ska spara 17 TWh och motsvarande mängd koldioxid.

27 feb 2017 - Sol och vind


Cigre Call for Papers

CIGRE öppnar nu ett Call for Papers till CIGRE Session i Paris i augusti 2018. Det handlar om olika aspekter av högspänd elektrisk energi inom produktion, överföring, distribution, lagring och slutanvändning.

23 feb 2017 - Sol och vind


Varför investeras inte mer i solel?

Synen på solel skiljer sig mellan kommuner, landsting, byggbolag, fastighetsbolag, energiföretag och myndigheter. Men det finns också en samsyn kring vilka möjligheter och utmaningar som potentiella investerare ser i att satsa på solel visar en ny intervjuundersökning.

10 feb 2017 - Sol och vind


Användbar kunskap om hur snö smälter

Nu kommer det resultat från ett projekt som ska kartlägga vilken påverkan snö har på solceller i de norra delarna av Sverige och koppla den informationen till meteorologiska data. Resultaten ska ingå i en modell för projektering av solcellsanläggningar.

16 dec 2016 - Sol och vind


Nyhetsarkiv