Ämnesområde

Sol och vind

Andelen el från förnybara källor som sol och vind ökar när kostnaderna sjunker och ambitionerna att åstadkomma en klimatställning ökar. Energiforsk driver forskning som säkerställer efterfrågan på el med låga utsläppsnivåer.

För att nå klimatmålen behövs teknologisk och samhällsvetenskaplig kunskap som kan stärka förståelsen för sol och vind som en del av det totala kraftsystemet. Tillförseln av förnybar el i kraftsystemet är en framgångsfaktor för att också industri- och transportsektorn ska bli klimatneutrala. Idag utgör solel och vindkraft nära en femtedel av all el som används i Sverige. Men för att klara målet kan energiproduktionen från förnybara källor behöva trefaldigas till år 2045.

Energiforsk är en del i omställningen och driver forskning och industrinätverk inom sol och vind som för utvecklingen framåt. Våra industrinätverk genomför omvärldsbevakning, samlar och sprider ny kunskap och underlättar samverkan mellan industrin och akademin.Hänt inom området

Vindkraft kan tjäna pengar på stödtjänster

Det finns pengar att tjäna för vindkraftföretag som erbjuder stödtjänster för ett stabilare elsystem och Svenska kraftnät vill få fler aktörer att erbjuda stödtjänster. Energiforsk planerar nu för fler studier för att förbättra förutsättningarna för stödtjänster.

24 apr 2023 - Sol och vind


Nytt verktyg kan öka lönsamheten för solkraft: "Optimerar utifrån avkastning"

I ett Energiforskprojekt har ett nytt och unikt beräkningsverktyg för solcellsprojektörer tagits fram som tar hänsyn till lokala väderförhållanden och till prissignaler från elmarknaden.

17 apr 2023 - Sol och vind


Solcellsparker i Dalarna

Nu bjuder Tema 7 in till en halvdag om solcellsparker. Tema 7 inom SOLVE jobbar med att ta fram de bästa möjligheterna för en smart, hållbar och snabb utbyggnad av solenergi i Sverige.

21 mar 2023 - Sol och vind


Vindforsk tar fram fakta om vindkraft för att stötta kommuner

Forskningsprogrammet Vindforsk satsar nu på att ta fram faktaunderlag till kommunerna i och med att många nya kommunpolitiker har tillträtt efter valet.

27 dec 2022 - Sol och vind


Nytt om att integrera sol och vind

För att nå en samhällsekonomisk och hållbar elförsörjning som tar hänsyn till alla konsekvenser av olika alternativ, har många frågat sig vad den totala kostnaden är för att integrera sol och vindkraft i elsystemet.

13 okt 2021 - Sol och vind


Nyhetsarkiv