Program

Industrinätverket Solel

Solel är ett industrinätverk som ska undersöka förutsättningarna för en hållbar utveckling av solceller. Nätverket ska också stärka svenska företag inom energiområdet och ta fram och sprida kunskap om solel och dess roll i energisystemet.

Verksamheten kommer att bestå både av teknisk och samhällsvetenskaplig forskning. Industrinätverket  samlar och sprider kunskap och faciliterar industrisamverkan i forskningsprojekt i form av förstudier och analyser. Omvärldsbevakning från industri och akademi ingår som en viktig komponent i programmet. Energiföretag, tillverkare, bygg- och fastighetsföretag med intresse för hållbar energi i allmänhet och solceller i synnerhet är välkomna att följa och delta i utvecklingen.

SolEl-programmet har tidigare drivits i olika etapper i cirka 15 år. Rapporterna från tidigare forskningsetapper hittar du nedan.  

 

Hänt inom programmet

Nytt verktyg kan öka lönsamheten för solkraft: "Optimerar utifrån avkastning"

I ett Energiforskprojekt har ett nytt och unikt beräkningsverktyg för solcellsprojektörer tagits fram som tar hänsyn till lokala väderförhållanden och till prissignaler från elmarknaden.

17 apr 2023 - Sol och vind


Optimering av solcellsparker i nytt forskningsprojekt

Intresset för solcellsparker ökar kraftigt i Sverige. I ett forskningsprojekt med stöd från Åforsk, undersöker vi hur solcellsparker kan utformas och planeras med hänsyn till lokala väderförhållanden i kombination med prissignaler från elmarknaden.

17 nov 2021


Integrationskostnader från sol och vind

När vi ska integrera mera vind och sol i energisystemet uppstår integrationskostnader. Hur stora är kostnaderna, vad består de av och hur kan de bäst beräknas? Med utgångspunkt i en ny rapport av Lennart Söder diskuterades frågorna under ett webbinarium under torsdagen.

15 nov 2021


Lättanvända kalkyler för solel

Utbudet av information om solceller är stort. William Bergmark och Elias Bülow bestämde sig att för att samla information och en lättanvänd investeringskalkyl på ett ställe. Sajten hemsol.se har nu 500 besökare per dag.

23 feb 2021 - Sol och vind


Nytt stödsystem för solceller på villatak

I år ersätts det mycket efterfrågade solcellstödet med ett grönt avdrag. Det nya avdraget ger privatpersoner skattereduktion för material- och arbetskostnader. Amelia Oller Westerberg har undersökt hur kostnaderna fördelar sig vid installation av solceller på ett villatak.

23 feb 2021 - Sol och vind


Det går att lagra solenergi

För att få största möjliga nytta av solen behöver man hitta bra möjligheter att lagra solenergi. Ett forskarteam på Chalmers har hittat ett sätt att lagra solenergi i en molekyl i 18 år.

8 jun 2020 - Sol och vind


Ökat intresse för solel och forskning

Intresset för solel bara ökar. Solelmässan i Uppsala häromdagen samlade drygt 750 deltagare. I Energiforsks forskarhörna bjöd vi på presentationer om allt från tejp för att göra solceller bättre och billigare, om skuggning, regelverk och implementering till nätverk och plattformar.

31 okt 2019


Mest läst på energiforsk.se

Skuggningshandboken är den rapport som har laddats ned mest från Energiforsks hemsida under sommaren! Det hänger troligtvis ihop med att antalet solcellsinstallationer ökar och alltfler moduler kommer att behöva placeras även i skuggiga lägen. I Skuggningshandboken finns råd och tips!

11 sep 2019


Kort och tydligt om solceller

Nu finns synteser och resultat från Solelprogrammet samlade i en lättillgänglig slutrapport. Målet är att sammanfatta, tydliggöra och sprida resultat från forskningen som under många år har bidragit till att öka användningen av solceller, främjat svenskt näringsliv och ökat kunskapen om solcellsannläggningar.

19 jan 2018


Nytt om svenska sol-innovationer

En uppfinning som handlar om hur man kan producera billigare solceller med hjälp av en specialtillverkad tejp, och som ingår i Solelprogrammet, presenterades på Solelmässan i förra veckan.

6 dec 2017


Prosumenter mer medvetna

Vad driver ett hushåll att investera i solceller? Är prosumenter, som både investerar i solel och konsumerar, mer energimedvetna? Det är frågor som forskare från Solel nu ger svar på.

14 sep 2017 - Sol och vind


Ny solkarta behövs!

Intresset för solceller har ökat kraftigt och installationstakten i Sverige ökar stadigt sedan 2010. Elbranschen behöver bättre väderdata för att kunna göra tillförlitliga prognoser för sin elproduktion.

12 sep 2017 - Sol och vind


Aktiva prosumenter behövs!

Fler människor måste bli aktiva prosumenter, även de som bor i hyresrätter. Forskning visar att hushåll som både producerar och konsumerar energi blir mer miljömedvetna och gör flera aktiva och hållbara val.

16 maj 2017 - Sol och vind


Varför investeras inte mer i solel?

Synen på solel skiljer sig mellan kommuner, landsting, byggbolag, fastighetsbolag, energiföretag och myndigheter. Men det finns också en samsyn kring vilka möjligheter och utmaningar som potentiella investerare ser i att satsa på solel visar en ny intervjuundersökning.

10 feb 2017 - Sol och vind


Användbar kunskap om hur snö smälter

Nu kommer det resultat från ett projekt som ska kartlägga vilken påverkan snö har på solceller i de norra delarna av Sverige och koppla den informationen till meteorologiska data. Resultaten ska ingå i en modell för projektering av solcellsanläggningar.

16 dec 2016 - Sol och vind


Få hinder för kraftig solexpansion

Forskning inom programmet Solel visar att elnätsbolagen är positi􏰁va till anslutning av solcellsanläggningar och att bolagen börjar få fungerande ruti􏰁ner 􏰀för att genomföra anslutningar. De enstaka problem som uppstått är snarare av praktisk natur, till exempel att􏰀 man av okunskap inte anmäler sin anläggning eller inte gör anslutningen på rätt sätt.

9 dec 2016 - Sol och vind


Visa fler nyheter

Ansvarig

Marie Kofod-Hansen
08-677 27 57

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Solel och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Mer om solel

Ladda ner

Slutrapport Solel
pdf 24,0 MB