Program

Kraft och liv i vatten

Under perioden 2014-2017 drevs forskningsprogrammet med visionen mer kraft och liv i Sveriges vatten. Programmet gav kunskap och vägledning för hur utmaningar för fiskvandring och ändrade flöden som påverkar växt- och djurliv kan hanteras samtidigt som en kostnadseffektiv drift av vattenkraften kan säkerställas.

Nästan hälften av den el vi använder i Sverige kommer från vattenkraft. En förnyelsebar energikälla med låga utsläpp som resulterar i låg klimatpåverkan. Vattenkraften är också en viktig och effektiv resurs för att balansera variationerna i elproduktion och elanvändning. Men effekterna av vattenkraft är påtaglig med torrlagda och överdämda områden som påverkar växt- och djurliv samt att det uppstår hinder för vandrande fisk och andra vattenlevande organismer.

För att minimera påverkan på existerar bland annat EU:s ramdirektiv för vatten samtidigt som vattenkraften är en viktig del av förnybarhetsdirektivet, våra klimatmål och nationella miljömål. Forskningen bidrar med svar och vägledning för att hantera potentiella avvägningar och frågeställningar mellan viktiga målsättningar med hjälp av FoU-insatser. Bakom programmet stod ett antal energibolag och myndigheter som samverkade för att ta fram kunskap och metoder för att hantera vattenkraftens utmaningar.

Programmet drevs mellan 2014 och 2017 med en budget på 17,1 miljoner kronor, varav vattenkraftföretagen bidrog med cirka 9 MSEK, Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten med cirka 4 MSEK var. 

Hänt inom programmet

Mer kraft och liv i våra vatten

Nu finns en ny version av den engelska sammanfattande broschyren om vad som har gjorts i Kraft och liv i vatten de senaste åren.

5 okt 2018


Webbinarium 15/3 om lönsamheten av miljöåtgärder i vattendrag

Den 15 mars bjuder Anthesis Enveco in till ett kostnadsfritt webbinarium om ett nytt verktyg för att räkna på den finansiella och samhällsekonomiska lönsamheten av att göra miljöförbättrande åtgärder i vattendrag. Verktyget är ett resultat av ett projekt i forskningsprogrammet Kraft och liv i vatten.

21 feb 2018


Nytt verktyg för kostnads-nyttoanalys i vattenkraften

Forskningsprogrammet Kraft och liv i vatten håller utbildningar för de som arbetar med vattenkraftens miljöfrågor på företag och myndigheter.

13 okt 2017 - Vattenkraft


Nyhetsarkiv

Uppdragsgivare

Energimyndigheten
Fortum Generation AB
Havs- och vattenmyndigheten
Holmen Energi AB
Härjeåns Kraft AB
Jämtkraft AB
Jönköping Energi AB
Karlstads Energi AB
Mälarenergi AB
Skellefteå Kraft AB
Sollefteåforsen AB
Statkraft Sverige AB
Tekniska Verken i Linköping AB
Umeå Energi AB
Uniper
Vattenmyndigheterna
Vattenfall Vattenkraft AB

Ladda ner