Program

Nordic Clean Energy Scenarios

Projektet ska identifiera lösningar för den nordiska energisektorn och ta fram energiscenarier som bidrar till koldioxidneutralitet i regionen. De nordiska statsministrarna har gemensamt fastslagit en vision att vara världens mest hållbara och integrerade region till 2030 och uppnå koldioxidneutralitet i linje med Parisavtalet.

Projektet leds av Energiforsk och är ett konsortium som består av nordens ledande forskare på modellering och scenarioframställning inom energiområdet. De scenarier som ska arbetas fram bygger vidare på tidigare projekt, bland annat Nordic Energy Technology Perspectives, ett samarbete mellan IEA och nordiska forskare som leddes av Energiforsks VD, Markus Wråke.

Nytt för detta projekt är att analysen kommer ta hänsyn till fler faktorer än i tidigare scenariostudier där kostnadseffektivitet vägt tyngst. För att komplettera bilden inkluderas här en djupare analys av osäkerheter i modelleringsantaganden och drivande socioekonomiska faktorer som policy, ekonomiska utsikter, internationella utvecklingar och andra samhällsförändringar som påverkar den nordiska regionen.

Scenarierna kommer att bli ett viktigt referensdokument och ge en nyanserad bild av olika möjligheter och vägar framåt. Ett användarvänligt webbaserat verktyg kommer också tas fram för att stötta fortsatt arbete och för att kunna användas av såväl beslutsfattare som industri.

Hänt inom programmet

Ny modellering visar hur Nordens energisystem kan bli koldioxidneutralt

Utsläppen måste minska femfaldigt de kommande tio åren om energisystemet i de nordiska länderna ska kunna bli klimatneutralt. Starkare nät, ökad flexibilitet, mer vindkraft och solenergi, elektrifiering av transporter samt CCS är alla avgörande delar för att nå de nordiska klimatmålen.

7 sep 2021


Podcast om ett koldioxidneutralt energisystem

I en ny podcast får man lyssna på hur forskare har identifierat och prioriterat åtgärder som ska leda fram till ett koldioxidneutralt Nordiskt energisystem. Resultaten från projektet Nordic Clean Energy Scenarios lanseras i sin helhet i nästa vecka.

31 aug 2021 - Energisystem


Viktigt underlag för ett klimatneutralt Norden

–Vårt uppdrag är att visa hur de nordiska länderna kan bli klimatneutrala och vad det betyder för olika sektorer, säger Energiforsks vd Markus Wråke som leder konsortiet Nordic Clean Energy Scenarios 2020.

24 jan 2020 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Markus Wråke
08-677 27 49

Läs rapporten

Rapporten och övriga resurser från detta projekt finns nu tillgängliga via Nordisk Energiforsknings hemsida.

Se lanseringspresentationen

Har kan du som missade lanseringen av projektets resultat se sändningen i efterhand.

Lanseringsevent Nordic Clean Energy Scenarios

Samarbetspartners

Uppdragsgivare