Program

Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen

Här samlas projekt från ett program som just nu utvecklas tillsammans med bland andra RISE, Sweco, Profu, IVL, DNV och KTH. Målet med forskningssatsningen är att öka kunskapen om vätgasens roll i energi- och klimatomställningen.

Programmet kommer att öka kunskapen om vätgasteknik, om dess ekonomiska förutsättningar för varierande användningsområden inom olika sektorer och vätgasens roll från ett systemperspektiv. En betydande del av detta arbete kommer att vara att analysera hur vätgas kan användas inom energisystemet för att skapa synergieffekter tillsammans med systemets olika sektorer.

Programmet agerar också som en neutral dialogplattform mellan näringsliv, forskning och politik för att komma fram till hur vätgas bäst implementeras i samhället.

Hänt inom programmet

Nya rön om gasens roll i Sverige

En ny studie visar att biogas och vätgas har stor potential i omställningen till ett klimatneutralt svenskt energisystem och att ny gasinfrastruktur kan avlasta elnäten. Industrisektorn och tyngre transporter är branscher som gynnas mest.

23 jun 2021 - Energisystem


Ny nationell satsning på vätgas

Det är ett stort intresse kring hur vätgas används och införs på ett effektivt och hållbart sätt i samhället. Därför lanserar vi och RISE nu ett strategiskt samarbete genom ett nationellt FoU-program kring vätgas.

22 apr 2021 - Energisystem


Vätgas med flyt…

… på rull och i luften. I går hölls det tredje seminariet i en serie av fyra i Energiforsks vätgassatsning, den här gången med fokus på transportsektorn. Och förutom vätgas handlade det också om andra elektro-bränslen som ammoniak och e-metanol, som utvärderas för att kunna användas för transporter.

4 dec 2020 - Energisystem


Välkommen Rebecca!

Vi fortsätter stärka vårt lag, Rebecca Samuelsson är Energiforsks senaste kollega. Med en master i hållbara energisystem och en bakgrund i gasbranschen ska Rebecca jobba med projekt inom gasforskning och med det EU-finansierade innovationsprojektet CoordiNet.

24 nov 2020 - Trygg elförsörjning


Vilken roll har vätgas i energi- och klimatomställningen?

Vätgas kan få en viktig roll för att nå Sveriges energi- och klimatomställning till en låg kostnad för samhället. Men det finns ett stort behov av forskning kring hur vätgas kan länka samman olika sektorer i ett systemperspektiv.

20 okt 2020 - Energisystem


Från vind till fossilfria transporter

Mattias Wondollek har rekryterats till Energiforsk som projektledare för forskning och utveckling kring transportsektorns omställning till en fossilfri fordonsflotta.

7 apr 2020 - Energisystem


Visa fler nyheter

Ansvarig

Bertil Wahlund
08-677 27 52

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Vätgasens roll i energi och klimatomställningen och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.