Program

Vätgasens roll i energi och klimatomställningen

Här samlar vi projektbeskrivningar och resultat från ett vätgasprogram som just nu utvecklas tillsammans med RISE. Målet med forskningssatsningen är att öka kunskapen om vätgasens roll i energi- och klimatomställningen.

Genom att öka kunskapen om vätgastekniken i sig, om de ekonomiska förutsättningarna för varierande användningsområden i samhällets olika sektorer och genom ett brett systemperspektiv ska vi besvara frågor om hur energisystemets olika sektorer bäst kopplas samman genom vätgas.

Programmet är också en neutral dialogplattform mellan näringslivet, forskningen och politiken för att komma fram till hur vi bäst implementerar vätgas i samhället.

Hänt inom programmet

Ny nationell satsning på vätgas

Det är ett stort intresse kring hur vätgas används och införs på ett effektivt och hållbart sätt i samhället. Därför lanserar vi och RISE nu ett strategiskt samarbete genom ett nationellt FoU-program kring vätgas.

22 apr 2021 - Energisystem


Vätgas med flyt…

… på rull och i luften. I går hölls det tredje seminariet i en serie av fyra i Energiforsks vätgassatsning, den här gången med fokus på transportsektorn. Och förutom vätgas handlade det också om andra elektro-bränslen som ammoniak och e-metanol, som utvärderas för att kunna användas för transporter.

4 dec 2020 - Energisystem


Välkommen Rebecca!

Vi fortsätter stärka vårt lag, Rebecca Samuelsson är Energiforsks senaste kollega. Med en master i hållbara energisystem och en bakgrund i gasbranschen ska Rebecca jobba med projekt inom gasforskning och med det EU-finansierade innovationsprojektet CoordiNet.

24 nov 2020 - Trygg elförsörjning


Vilken roll har vätgas i energi- och klimatomställningen?

Vätgas kan få en viktig roll för att nå Sveriges energi- och klimatomställning till en låg kostnad för samhället. Men det finns ett stort behov av forskning kring hur vätgas kan länka samman olika sektorer i ett systemperspektiv.

20 okt 2020 - Energisystem


Från vind till fossilfria transporter

Mattias Wondollek har rekryterats till Energiforsk som projektledare för forskning och utveckling kring transportsektorns omställning till en fossilfri fordonsflotta.

7 apr 2020 - Energisystem


Visa fler nyheter

Ansvarig

Mattias Wondollek
08-677 27 62

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Vätgasens roll i energi och klimatomställningen och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.