Program

Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen

Målet med programmet är att öka kunskapen om vätgasens roll i energi- och klimatomställningen. Det gör vi genom att öka kunskapen om vätgasteknik, om dess ekonomiska förutsättningar för varierande användningsområden inom olika sektorer och vätgasens roll från ett systemperspektiv.

En betydande del av arbetet som bedrivs inom programmet handlar om att analysera hur vätgas kan användas inom energisystemet för att skapa synergieffekter tillsammans med systemets olika sektorer. Programmet agerar också som en neutral dialogplattform mellan näringsliv, forskning och politik för att komma fram till hur vätgas bäst implementeras i samhället.

Hänt inom programmet

Ny rapport har kartlagt forskningsbehov för säker lagring i vätgas och batterier

För att möjliggöra storskalig användning av vätgas och batterier behövs säkerhetsåtgärder som säkerhetsavstånd och barriärer samt grundläggande förståelse för konsekvenserna av termisk rusning och, inte minst, gasexplosioner.

22 apr 2024 - Energisystem


Ny rapport: Vätgas har goda förutsättningar att bidra med flexibilitet till elsystemet

I ett framtida energisystem kan vätgas utgöra en flexibel resurs som bidrar till att balansera elsystemet på olika tidshorisonter, både avseende effekt- och energibalans och frekvensreglering.

3 apr 2024 - Energisystem


Så var Vätgaskonferensen 2023: ”Vi hinner inte vänta på lagstiftning och reglering”

Det är dags att ta nästa steg och våga göra de investeringar som krävs för att förverkliga vätgasens potential i Sverige. Det vara talare och deltagare överens om på Stockholmsmässan, där närmare 350 personer från vätgasbranschen samlades för att delta på Vätgaskonferensen 2023.

14 dec 2023 - Energisystem


Projektet som ska skapa en fungerande vätgasekonomi i Norden

– Det här projektet spelar en avgörande roll i att sammanföra de kritiska aktörer som krävs för att driva vätgasutvecklingen i Norden. Det säger Jatta Jussila, projektkoordinator för Balticseah2-projektet som startade i somras och som Energiforsk är en del av.

6 nov 2023 - Energisystem


Syrgasens användningsområden kartlagda i ny rapport

Miljoner ton syrgas kommer att produceras som en biprodukt varje år om expansionen av vätgasproduktion från elektrolysörer fortsätter att öka. Men kunskapsläget om syrgasens marknadsförutsättningar är lågt inom branschen.

11 maj 2023 - Energisystem


Energiforsk värvar Sara Hugestam från Vattenfall i vätgassatsning

Sara Hugestam har börjat på Energiforsk som programansvarig inom energisystem och marknad. Hon arbetar med programmet Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen, med bio-CCS och transportsektorns omställning till 2030. Närmast kommer Sara Hugestam från Vattenfall, där hon arbetat med att utveckla koldioxidavskiljning vid värmeverket i Uppsala för produktion av hållbart flygbränsle.

11 jan 2023


Stort intresse för Energiforsks första vätgaskonferens

Ett faktum stod klart direkt efter att anmälningen öppnade till den första konferensen inom Energiforsks program för vätgasforskning: lokalen var för liten.

21 dec 2022 - Energisystem


Nya rön om gasens roll i Sverige

En ny studie visar att biogas och vätgas har stor potential i omställningen till ett klimatneutralt svenskt energisystem och att ny gasinfrastruktur kan avlasta elnäten. Industrisektorn och tyngre transporter är branscher som gynnas mest.

23 jun 2021 - Energisystem


Vätgas med flyt…

… på rull och i luften. I går hölls det tredje seminariet i en serie av fyra i Energiforsks vätgassatsning, den här gången med fokus på transportsektorn. Och förutom vätgas handlade det också om andra elektro-bränslen som ammoniak och e-metanol, som utvärderas för att kunna användas för transporter.

4 dec 2020 - Energisystem


Välkommen Rebecca!

Vi fortsätter stärka vårt lag, Rebecca Samuelsson är Energiforsks senaste kollega. Med en master i hållbara energisystem och en bakgrund i gasbranschen ska Rebecca jobba med projekt inom gasforskning och med det EU-finansierade innovationsprojektet CoordiNet.

24 nov 2020 - Elnät


Vilken roll har vätgas i energi- och klimatomställningen?

Vätgas kan få en viktig roll för att nå Sveriges energi- och klimatomställning till en låg kostnad för samhället. Men det finns ett stort behov av forskning kring hur vätgas kan länka samman olika sektorer i ett systemperspektiv.

20 okt 2020 - Energisystem


Från vind till fossilfria transporter

Mattias Wondollek har rekryterats till Energiforsk som projektledare för forskning och utveckling kring transportsektorns omställning till en fossilfri fordonsflotta.

7 apr 2020 - Energisystem


Visa fler nyheter

Ansvarig

Bertil Wahlund
08-677 27 52
Sara Hugestam
08-677 27 62

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Vätgasens roll i energi och klimatomställningen och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

Alfa laval nordic AB
El i norr
EnBW Sverige AB
Energiföretagen Sverige AB
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Eulos vind
Euromekanik
Falkenberg energi AB
Fortum
FuGen Energi AB
Göteborg energi AB
Hitachi energy Sweden AB
Jämtkraft AB
Jönköping energi AB
Karlstad energi AB
Kraftringen AB
Leva i Lysekil AB
Mälarenergi AB
Oxelö energi AB
Permascand AB
Rabbalshede
Region Stockholm
Region Örebro län
RWE
Siemens Energy
Skellefteå kraft AB
Svea Vind offshore
Svensk vindenergi ekonomisk förening
Svenska kraftnät
Svenskt näringsliv
Tekniska verken i Linköping AB
Toyota
Umeå energi AB
Uniper
Varberg energi AB
Vasa vind
Öresundskraft AB