2023-01-11

Energiforsk värvar Sara Hugestam från Vattenfall i vätgassatsning

Sara Hugestam har börjat på Energiforsk som programansvarig inom energisystem och marknad. Hon arbetar med programmet Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen, med bio-CCS och transportsektorns omställning till 2030. Närmast kommer Sara Hugestam från Vattenfall, där hon arbetat med att utveckla koldioxidavskiljning vid värmeverket i Uppsala för produktion av hållbart flygbränsle.

– Det känns väldigt inspirerande att få fortsätta jobba med energiomställningen, men från ett nytt perspektiv. Jag vill bidra både till att beslutsfattare får bra beslutsunderlag och till att öka kunskapen om energisystemet bland den breda allmänheten, säger Sara Hugestam.

Energiforsk har anställt Sara Hugestam för att främst arbeta med programmet ”Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen”. Hon arbetar även med projekten ”2030-pusslet – Så når vi transportmålet” och ”Bio-CCS i fjärrvärmesektorn”. Sara Hugestam är civilingenjör inom energisystem från Uppsala universitet.

– Jag trivs med att kombinera kreativitet och driv med ordning och reda, för att kunna slutföra alla arbetsuppgifter med hög kvalitet. Det är väldigt stimulerande att fortsätta lära sig nya saker och knyta nya kontakter, därför känns det helt rätt att börja på Energiforsk, säger Sara Hugestam.

Närmast kommer Sara Hugestam från Vattenfall, där hon bland annat arbetat med att bränslekonvertera en varmvattenpanna från torv till träpellets liksom två oljepannor till att köras på bioolja. Senast var hon involverad i Vattenfalls projekt för att framställa hållbart syntetiskt flygbränsle med hjälp av fossilfri el för vätgasproduktion och avskild koldioxid från kraftvärmeverket i Boländerna i Uppsala.

– Det finns ett väldigt starkt intresse för vätgas i energibranschen och samhället i stort, men det saknas mycket kunskap. Sara Hugestams erfarenhet och egenskaper kommer att vara till stor nytta för att hjälpa våra uppdragsgivare att utveckla strategier för hållbar vätgasanvändning, säger Markus Wråke, vd för Energiforsk.

Läs mer om:

Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen

2030-pusslet – så når vi transportmålet

Bio-CCS i fjärrvärmesektorn

Nyheter