2024-02-27

Effektiv luftburen spridning av aska i skogen

Askåterföring av aska bibehåller balansen av näringsämnen i skogen och minskar på sikt försurningen. Men att sprida aska i skogen är inte alltid så lätt. Blöta skogsmarker gör det problematiskt att sprida med traktor och att använda helikopter är dyrt. GI Lift har utvecklat en fossilfri luftburen spridare som ska kunna återföra stora mänger aska till skogen med stor precision och till ett bra pris.

Ett ökat uttag av GROT ur skogen innebär en utarmning av näringsämnen som långsiktigt påverkar skogens tillväxt och kan förorsaka försurning. Varje år produceras cirka 1,7 miljoner ton aska som en del av det svenska energisystemet. I dag sprids cirka 50 000 ton i skogen. Den siffran skulle kunna mångdubblas, men de metoder som erbjuds idag i form av spridning med traktor, ombyggd skotare eller helikopter, har sina begränsningar med avseende på effektivitet, precision, ekonomi och miljö. Ingenjörerna på GI Lift har utvecklat en fossilfri multikopter med en integrerad spridare.

– GI Lift AB har sedan 2018 arbetat med att utveckla system för markoberoende skogsskötsel. I samarbete med Södra Skogsägarna har vi visat på möjligheterna att lyfta hela träd ur skogen samt att sprida näringsämnen som till exempel bioaska, berättar Gunnar Dahlbäck som är grundare och VD på GI Lift AB.

Spridaren som sitter monterad under multikoptern, spider askan genom att tippa askan genom ett reglerande raster. Det är viktigt att askan inte sprids till känsliga områden som till exempel vattendrag. Det reglerande rastret på spridaren gör det möjligt att få ett kontrollerat utflöde. Multikopterns flyghastighet kontrolleras i förhållande till askflödet och gör det möjligt att få till en jämn spridning längs flygvägen utan oönskad spridning i sidled.  Multikoptern kan styras av en person på marken. 

En hel del utveckling återstår innan multikoptern kan tas i bruk och komma ut på marknaden. För att tiden på marken inte ska bli för lång, behöver den tid det tar för att byta batteriet minskas, annars förlorar multikoptern i effektivitet. Företaget ska också titta på vilken typ av aska som kan fungera bäst för spridning. Olika typer av aska som krossaska eller granulerad aska ställer olika krav på spridningsmetodiken.

– Vår plan är att utveckla en spridare som kan hantera 500 kg krossaska per spridningstur och på så sätt kunna sprida aska över 20-30 ha per dag. För att lyfta en nyttolast på 500 kg krävs en kraftfull multikopter. Parallellt med framtagning av en fullstor spridare arbetar vi därför med att få tillgång till en multikopter med tillräcklig lyftförmåga, avslutar Gunnar Dahlbäck..

 

Läs rapporten Utprovning av en multikopterburen askspridare 

Filmen

Filmen visar när GI Lift lyfter en askspridare med ca 30 kg krossaska. Lyftet sker med demonstrator- och testplattformen, Proto 8, vilken kan lyfta totalt ca 100 kg. Demonstrationsflygningen skedde vid Norrköpings Flygplats i september 2023.

 

Nyheter