2016-04-27

Kurs i kraftverksteknik med fokus på turbiner

Välkommen till en kurs i process och kraftverksteknik för turbiner som hålls i Värtan i Stockholm den 18 och 19 maj.

Kursen, som vänder sig till projektets uppdragsgivare, har fokus på turbiner, och innehåller teman som ångcykelns processparameter, ångturbintyper, tillståndsövervakning med mera. Dagen erbjuder också en möjlighet att möta och diskutera med andra i branschen med samma utmaningar som i din egen verksamhet. 

I programmet ingår förstås också ett studiebesök på Fortums nya biokraftvärmeverk KVV8 i Värtan. 

Nyheter