2019-10-11

Viktigt erfarenhetsutbyte i Värmeklustret

Nu i veckan hölls den andra workshopen inom Energiforsks Värmekluster, ett initiativ som ska öka innovationstakten i värme- och kylabranschen och en arena för erfarenhetsutbyte.

Dagen var en fortsättning på temat digitaliserat prediktivt underhåll och ett 20-tal aktörer möttes för att få inspiration till lösningar på de utmaningar de står inför.  

Det finns en stor efterfrågan på ökad innovation inom förebyggande underhåll med hjälp av digitaliserade verktyg, det visades tydligt av förväntningar på workshopens tema. Under dagen presenterade Mattias Vesterlund från RISE resultat från forskning kring möjligheter att applicera artificiell intelligens, AI och maskininlärning på digitala modeller av existerande nät, så kallade digitala tvillingar. Det skulle kunna möjliggöra kontinuerlig statusuppdatering så att avvikelser och reparationsbehov kan upptäckas tidigt och kunna göras med hjälp av tillgänglig information om nätens utformning, historiskt insamlade data kring tidigare statusbedömningar och reparationer. Men också med data insamlad i realtid med hjälp av digitala verktyg. En förhoppning är att användningen av modellering, understödd av AI, kan öka möjligheten att säkra ett effektivt prediktivt underhåll. Det finns stora möjligheter att kraftigt minska det reaktiva underhållet som innebär höga kostnader och oplanerade avbrott i värmeleveranserna.

Brist på kvalitetssäkrad data 
De största behoven som uttrycktes av deltagarna i workshopen var behovet av, eller snarare bristen på, data och statusinformation kring nät och ledningar som redan finns i marken. Ett åldrande nät, där information om status ofta saknas eller är svår att tillgå är en viktig fråga för branschen.  

Här kan erfarenheter från andra branscher, där lösningar har testats och införts, vara till nytta. En som delade med sig av erfarenheter under dagen var David Rehn från Stockholm vatten och avfall där lösningar redan har implementerats. David beskrev hur de på Stockholm Vatten och Avfall med hjälp av modellering av information kring nätens beskaffenheter och tidigare händelser som läckage kan identifiera trender som underlättar riskklassning av ledningarna.

Ökat samarbete efterfrågades 
Både besökare och talare underströk behovet av metoder och riktlinjer för att snabbt kunna öka insamlingen av kvalitetssäkrad och relevant data för att kunna accelerera användningen av modellering och AI för prediktivt underhåll. För att fortsätta utveckla och implementera innovativa lösningar och möta de utmaningar som identifierats var dagens budskap från alla i workshopen tydligt. Vi måste samarbeta mer! 

Värmeklustret öppet för fler 
Värmeklustrets fortsätter arbetet med att ta fram verktyg för att underlätta erfarenhetsutbyte inom värme- och kylabranschen. Målet är att säkerställa att framgångar kan delas på ett effektivt sätt och att forskningsresultat kan omvandlas till lösningar som går att införa och använda i industrin. 

Är du och ditt företag intresserade av att driva och ta del av kommersialisering av forskningsresultat inom värme- och kylaområdet så finns det fortfarande chans att bli medlem i Värmeklustret

 

Nyheter