2019-01-25

Frågor och svar om EMF

Nu finns de vanligaste frågorna och svaren om elektriska och magnetiska fält samlade på webben. Det är för att underlätta för energibranschen och andra intresserade som vi genomför en omvärldsbevakning av forskning, internationella möten och annat nytt inom området elektriska och magnetiska fält.

Förutom frågor och svar finns det också fördjupad information om vad som menas med elektriska och magnetiska fält, ofta förkortat EMF.

–Att ha koncis och neutral information om EMF samlat på ett ställe tror vi är en stor fördel för branschen. Både den enskilda kunden och kraftbolaget har stor användning av att på ett enkelt sätt få svar på sina frågor, säger Lennart Kjellman som ansvarar för projektet på Energiforsk. 

På webben beskrivs vilken forskning som görs inom området, vilka regelverk som gäller vad forskarvärlden nu vet om hälsorisker med elektriska och magnetiska fält. För innehållet svarar Björn Cedervall, docent i medicinsk strålningsbiologi på Karolinska Institutet, civilingenjör med kärnkemi och biokemi som huvudämnen från KTH och radiologispecialist på Vattenfall.

Här finns sidan Frågor och svar om EMF

Nästa utmaning är att informera om att sidan Elektriska och magnetiska fält finns, och att sprida det vidare till alla i energibranschen. 

 

Nyheter