2021-02-22

Hur energisystemet påverkas av klimatförändringarna

Nu samlar vi våra forskare och analytiker från Chalmers, IVL, Profu och SMHI för att dela med oss av kunskap om klimatförändringarnas inverkan på det svenska energisystemet.

Under ett webbinarium den 24 mars ska ett tiotal duktiga forskare från projektet Klimatförändringarnas konsekvenser för energisystemet redovisa sina nya resultat för hur klimatförändringarna kan påverka energisystemets olika delar och vilka åtgärder som ska göras för att minska de negativa effekterna. Det kommer också handla om hur klimatförändringarna kan inverka på den långsiktiga energiförsörjningen i Sverige. Missa inte det! 

Konferensprogram och anmälan här! 

Nyheter