2019-11-15

Best practice och erfarenhetsutbyte

I går samlades en rad personer för att nätverka och byta erfarenheter under en hel dag. Det var programmet Uppföljning av ångturbiner som arrangerade ett komplement till de vanliga seminarierna.

–Vi hade en mycket lyckad dag för erfarenhetsutbyte – nätverkande när det är som bäst! De ansvariga ute på anläggningarna sitter inne med så enormt mycket kunskap som kollegorna på de andra anläggningarna har stor nytta av, säger Bertil Wahlund ansvarig för programmet.

Upplägget var att varje anläggning delade med sig av sitt ”best practice” inom ett valfritt och angeläget område som sen diskuterades i gruppen. Under dagen behandlades vitt skilda teman som frågan om att tillsätta additiv till oljor, driftprover, revisioner och byte av styrsystem.

–Det är alltid intressant att höra hur andra anläggningar arbetar och vilka strategier man har kring turbinen i detta fallet, säger Jonas Berglund från Jämtkraft och fortsätter:

–Ett tydligt exempel som jag tar med mig och vill försöka implementera hos oss är prestandauppföljning på turbinen. Hittar man en bra modell för analys, så är det ett bra hjälpmedel i att analysera driften av turbinen mellan underhållsstoppen.  

–Jag fick konkreta svar på direkta frågeställningar runt tekniska problem. Det var mycket användbart och visade att det är både enkelt och ”gratis” att dela information mellan oss inom fjärrvärme, säger Erik Westman Söderenergi.

Mer om vad som händer i Uppföljning av Ångturbinutvecklingen

 

Nyheter