2020-10-08

Nu kartläggs oljud och partiklar i fjärrvärmerör

Futureheat-projektet ”Dimensionering av distributionsnät” vill för sin forskning ha in erfarenheter om problem med oljud och partiklar i fjärrvärmenät.

Därför skickas nu en enkät till alla ägare av fjärrvärmenät via Energiföretagen Sverige för att samla in underlag till studien. Enkäten, som är öppen till och med den 6 november, kan också besvaras här.

Projektet koordineras av FVB i samarbete med RISE på uppdrag av Energiforsk och forskningsprogrammet FutureHeat. Projektet ska utreda var de praktiska gränserna går för maximala och minimala flödeshastigheter i distributionssystem inom fjärrvärmen.

I projektet kommer flera parametrar att undersökas och i enkäten efterfrågas erfarenheter från oljud och olika typer av partiklar i rör/serviser. Alla erfarenheter är av värde för projektet, även om fall med verifierade problem där mätningar och analyser gjorts är viktigast.

Besvara enkäten senast den 6 november

Gå till enkäten för att svara på frågorna 
Fler exempel/fall kan tas upp av dig som svarar! För varje exempel ställs 24 frågor.

Stöd för svar på enkäten och mer information 

Läs pdf med enkätfrågorna här - för att få en bättre översikt

Läs mer om forskningsprojektet här

 

 

Nyheter