2021-05-06

Aktuellt kring standardisering

Betydelsen av standardisering ökar inom energiföretagen. Det tillkommer successivt nya och angelägna områden. Nu finns två nya rapporter som redovisar vilka aktiviteter som har skett inom standardisering under det senaste året.

Energiforsk erbjuder energiföretagen hjälp med att kontinuerligt följa utvecklingen och att påverka standarder och riktlinjer inom branschen. 

Standarisering inom SIS
Nu finns en alldeles färsk rapport som sammanfattar det arbete som har utförts under 2020 kring arbetet i Swedish Standards Institute (SIS). Målet är att kunna påverka framtagningen av nya standarder och att hänsyn tas till specifika svenska förhållanden.

–Våra insatser under år 2020 har resulterat i en strukturering och fokusering av branschens engagemang inom standardisering. Inom SIS pågår verksamheten främst inom fyra områden: Miljö & Bränsle, Energianvändning, Fjärrvärme & Värmemätning och Anläggningar, berättar Susanne Stjernfeldt på Energiforsk som är programansvarig för standardisering.

Standardisering inom SEK
Energiforsk bevakar, samordnar och kommunicerar också kring standardisering inom föreningen SEK Svensk Elstandard och International Electrotechnical Commission, IEC. Rapporten Standardisering inom SEK IEC 2020 redovisar läget, beskriver viktiga framsteg och behov av fortsatt arbete inom en flera olika områden, bland annat smart energi, vattenkraftgeneratorer, vattenturbiner, elektriska luftledningar för starkström, elmätare, transformatorer och laddinfrastruktur för elfordon.

– Elektroteknisk standardisering är traditionellt ett område som karaktäriseras av internationell samverkan och samarbete mellan användare, tillverkare och myndigheter.  Att medverka i etableringen av standards har är ett bra sätt att få en långsiktighet i gjorda investeringar och en garanti för öppen konkurrens mellan olika tillverkare, säger Susanne Sjernfeldt och avslutar:

– Ta gärna del av vad som hänt under det senaste året och vad som är aktuellt framöver genom att läsa de här rapporterna. Vi vill också passa på att skicka med ett stort TACK till alla som bidragit med olika insatser!

 

Rapporterna:

Energiföretagens standardiseringsverksamhet inom SIS 2020

Standardisering inom SEK IEC 2020

Nyheter