2019-01-22

Nu publiceras Electra digitalt

Tidningen Electra övergår nu till att vara helt digital. Det betyder att materialet finns samlat på ett ställe, att det är lättare att komma åt och att produktion och distribution av materialet går snabbare.

För att kunna ta del av innehållet måste du som vill läsa tidningen registrera din profil här. Anvisningar för hur du kommer åt innehållet i tidningen skickas då via e-post.

–Det är helt rätt i tiden att distribuera materialet digitalt. Det är modernt och minskar miljöpåverkan, vilket vi gärna vill uppnå, säger Susanne Stjernfeldt som ansvarar för CIGRE på Energiforsk.   

 

Tidningen Electra innehåller ett urval av de många spännande forskningsresultaten i CIGRE. Och numera ingår både forskning om högspänning och distributionsnät i organisationens verksamhet. Läs mer om CIGRE Sverige. 

Nyheter