2023-12-06

Slutpresentation av forskningsprojekt inom Futureheat etapp 3

Den 5 december anordnades ett webbinarium där tre nyligen avslutade projekt inom Energiforskprogrammet Futureheat presenterades.

Futureheat är fjärrvärmebranschens gemensamma forskning- och utvecklingsprogram. Inom programmet drivs och initieras forsknings- och utvecklingsprojekt för att fjärrvärmeföretag ska kunna bidra till en omställning av energisystemet. Resultaten från programmet ska ge underlag för att utveckla fjärrvärme- och kylsystemen och företagens verksamhet och kan även ge kompassriktningar inför strategiska beslut såväl som handfasta metoder och verktyg för att effektivisera och utveckla de befintliga systemen.

I ett webbinarium anordnat av Energiforsks Värmekluster i samarbete med Futureheat den 5 december 2023, presenterades följande tre forskningsprojekt:

Ta del av presentationerna från webbinariet här.

Nyheter