Program

Plattform för prediktivt underhåll, Predhict

Med hjälp av energibolags skadehistorik, information om ledningsnät och markförhållanden ska det här projektet utveckla algoritmer som kan förutsäga risken för att en ledningsskada ska uppstå. Målsättningen är att algoritmerna ska ge ett estimat över ledningars skick, i syfte att vägleda bolagen till rätt typ av underhållsinsatser i rätt tid

Fjärrvärmebranschen har en gemensam utmaning i att förvalta och hantera åldrande ledningsnät. Det är viktigt att optimera ledningsnätens livslängd och prioritera rätt underhållsinsatser för att uppnå hög försörjningstrygghet, energieffektivitet, resursanvändning, säkerhet och god ekonomi.

Projektet Plattform för prediktivt underhåll, Predhict, ska bidra till att branschen får stöd i sitt arbete att utföra underhållsinsatser i rätt tid. Projektet ska utveckla algoritmer som kan förutsäga risken för att en ledningsskada ska uppstå. Detta görs genom att kombinera olika datakällor så som skadehistorik, information om ledningsnät och markförhållanden med mera från flera olika energibolag.

Det långsiktiga målet är att utveckla en färdig produkt som kan användas av energibolagen medan målet i detta projekt är demonstrera konceptet genom att ta fram en första version av plattformen för att visa dess funktion.

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Värme och kyla och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

E.ON energiinfrastruktur
Göteborg energi
Karlstads energi
Mölndal Energi
Vattenfall
Växjö Energi
Öresundskraft