Program

Biologisk mångfald i kraftledningsgator

Utarmning av biologisk mångfald är, tillsammans med klimatförändringar, vår tids största miljöfråga och uppmärksammas alltmer såväl internationellt som nationellt. Anlagda element så som kraftledningsgator har stor potential att förvaltas på ett sätt som stärker miljövärden och skapar spridningskorridorer för att fauna och flora ska kunna leva och röra sig fritt i landskapet.

Många bolag har idag målsättningar för att stärka och skapa miljövärden i sina kraftledningsgator och arbete sker kontinuerligt med inventering och geografiska analyser för att ta fram anpassade skötselplaner. Mycket aktivitet sker men arbetet är fragmenterad och det finns variationer i metoder och tillvägagångssätt. Elnätsägare har därför lyft behovet att tillsammans arbeta för att kunna skala upp insatserna till dess fulla potential.

Programmet Biologisk mångfald i kraftledningsgator initierades som ett svar på detta behov och är en gemensam plattform som ska underlätta identifiering av områden med betydande naturvärden och beskriva kostnadseffektiva metoder för att ta vara på dem.

Ansvarig

Madelene Danielzon Larsson
08-677 27 71

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Biologisk mångfald i kraftledningsgator och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Deltagande organisationer

Falu Elnät
Gotlands Elnät
Härjeåns Nät
Härnösand Energi & Miljö
Jämtkraft Elnät
Luleå Energi Elnät
Oskarshamn Energi Nät
Sandviken Energi Elnät
Skellefteå Kraft Elnät
Umeå Energi Elnät
Öresundskraft