Program

Uppföljning av återvandrande lax

Projektet Uppföljning av återvandrande lax genomfördes 2014–2017 där man studerade havsöverlevnaden hos odlad lax som ingått i ett tidigare forskningsprojekt. Den tidigare studien handlade om att föda upp lax som fysiologiskt är lik en vild lax. Den behandlade fisken märktes och följdes upp i detta projekt när den återvände till älvarna.

Projektledare för Uppföljning av återvandrande lax var Anders Alanärä, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Vilt, fisk och miljö. Projektgruppen bestod även av Jörgen Rask, SLU Akvatiska resurser och Lo Persson, SLU Vilt, fisk och miljö. Fiskodlingarna vid Norrfors och Älvkarleby engagerades under projektets gång. 

Slutsatser från återvandringen återfinns i slutrapporten nedan.

Ansvarig

Madelene Danielzon Larsson
08-677 27 71

Uppdragsgivare

Svenska vattenkraftföretag och Havs och Vattenmyndigheten. 

Fler resurser