Program

Uppföljning av återvandrande lax

Projektet Uppföljning av återvandrande lax genomfördes 2014–2017. Syftet var att studera havsöverlevnaden hos odlad lax som ingått i ett annat forskningsprojekt. Den tidigare studien handlade om att försöka producera en lax i odling som fysiologiskt är mer lik en vild lax. Resultat från den studien finns avrapporterad i rapporten Funktionella metoder för odling av fysiologiskt naturanpassad laxsmolt, Elforsk rapport 14:02. Den behandlade fisken märktes och följdes upp när den återvände till älvarna. Slutsatser från återvandringen finns i slutrapporten Energiforsk 107:456.

Projektledare för Uppföljning av återvandrande lax var Anders Alanärä, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Vilt fisk och miljö. Projektgruppen bestod även av Jörgen Rask, SLU Akvatiska resurser och Lo Persson, SLU Vilt fisk och miljö. Fiskodlingarna vid Norrfors och Älvkarleby engagerades under projektets gång.

 

 

 

Ansvarig

Elin Hellmér
0704154807

Uppdragsgivare

Svenska vattenkraftföretag och Havs och Vattenmyndigheten.