Program

Vattenkraftens bergfrågor

Här tar vi fram verktyg, riktlinjer, teknik och beskrivningar för att kunna utföra förvaltningsåtgärder och investeringar kostnadseffektivt vid rätt tid och till rätt kvalitet. Programmet tar ett helhetsgrepp på bergfrågan ur ett tillämpat perspektiv, och inkluderar exempelvis grundläggningsfrågor, inspektion av vattenfyllda tunnlar, miljöfrågor och arbetsmiljöfrågor.

Många vattenkraftföretag har begränsad kunskap om status i sina berganläggningar. Den svenska vattenkraftsutbyggnaden var som mest intensiv mellan 1940 och 1970. Många kraftverk byggdes under mark, med inre vattenvägar i berg. Livslängden för kraftverkstunnlar antas normalt vara mellan 50 och 100 år och det finns alltså många kraftverkstunnlar som redan har uppnått sin livslängd. Berget har tagits för givet under många år, och begränsade resurser har lagts på underhåll och förvaltning.

När anläggningarna åldras ökar behovet av inspektion och åtgärder, och stora FoU-insatser behövs för att lösa olika problem, exempelvis inspektion av vattenfyllda bergtunnlar. Programmet ser på bergfrågan i vid bemärkelse, men det finns också behov av att titta på exempelvis frågor om grundläggning, miljöfarliga ämnen och ventilation i anläggningar under mark.

Förutom konkreta problem som behöver lösas, finns det också ett behov av mötesplatser där vattenkraftens bergfrågor kan diskuteras. Det är särskilt viktigt nu när många anläggningsägare frågar sig hur man inspekterar anläggningar och hur underhållet kan göras kostnadseffektivt.

 

Hänt inom programmet

Katja Åström ny programansvarig för vattenkraft på Energiforsk

Katja Åström har börjat som programansvarig för vattenkraft på Energiforsk. Hon ansvarar bland annat för programmet Betongtekniskt program vattenkraft och arbetar även med Svenskt vattenkraftcentrum, SVC. Tidigare har Katja Åström arbetat för konsultföretaget Sigholm och hon har även en bakgrund på Energimyndigheten.

23 nov 2022


Nytt program om vattenkraftanläggningar i berg

För att lösa olika problem, exempelvis med inspektion av vattenfyllda bergtunnlar, startar nu ett forskningsprogram kring förvaltning och kunskapsutbyte kring berg, grundläggning, miljöfarliga ämnen och ventilation i anläggningar under mark.

4 mar 2019


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Andreas Larsson
08-677 27 60

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Energiforsks program inom betong, dammsäkerhet och berg och få de senaste resultaten och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

Karlstads Energi
Mälarenergi
Jämtkraft
Skellefteå Kraft
Statkraft Sverige
Sydkraft Hydropower
Fortum Sverige
Umeå Energi
Vattenfall