Organisation

Arbetssätt och styrgrupp

Programmet drivs som ett industriforskningsprogram, där en styrgrupp med experter från branschen identifierar forskningsbehov och handlar upp forskare och kvalificerade konsulter som utför forskningen.

Styrgrupp

Niklas Widenberg, ordförande, Vattenregleringsföretagen
Christian Bernstone, Vattenfall
Annika Strömqvist, Skellefteå Kraft
Monica Engman, Statkraft
Magnus Svensson, Fortum
Mats Persson, Vattenfall
Kjell Nilsson,
Uniper/Sydkraft Hydropower