Organisation

Arbetssätt och styrgrupp

Programmet drivs som ett industriforskningsprogram, där en styrgrupp med experter från branschen identifierar forskningsbehov och handlar upp forskare och kvalificerade konsulter som utför forskningen.

Styrgrupp:

Anders Isander, Uniper/Sydkraft Hydropower (ordförande)

Christian Bernstone, Vattenfall (teknisk expert)

Daniel Sjöstedt, Skellefteå Kraft

Johanna Feldtman, Statkraft

Magnus Svensson, Fortum

Niklas Widenberg, Vattenregleringsföretagen

Mats Persson, Vattenfall