Program

Vattenkraftens digitalisering

Just nu pågår en digital revolution där etablerade affärsmodeller, underhållsstrategier och processer kan effektiviseras med hjälp av datainsamling och modellering. Nya koncept, metoder och modeller, exempelvis industri 4.0, maskininlärning, internet of things ger nya möjligheter att effektivisera drift och underhåll av befintliga vattenkraftverk.

Forum för digitalisering i vattenkraften

I Forum för digitalisering i vattenkraften samlas norska och svenska anläggningsägare, leverantörer, konsulter och forskare för att dela erfarenheter och knyta nätverk. Fokus ligger på vattenkraftrelaterade aktiviteter inom digitalisering, övervakning, tillståndsbedömning och analys. Deltagande i forumet ger en ökad förståelse för möjligheter och utmaningar i den digitala tekniken och hur den kan bidra till att skapa mervärden i vattenkraftbranschen, i form av effektiviserat underhåll och smartare drift.

Forumet ordnar seminarier och workshops två gånger per år. Energi Norge och Energiforsk är värdar för forumet. Kontakta Monika Adsten om din organisation är intresserad av att bli medlem i forumet.

MonitorX

Energiforsk har tidigare deltagit i det norsk/svenska samarbetsprojektet MonitorX som samlade drygt 35 vattenkraftföretag, leverantörer och forskningsorganisationer. Verksamheten drevs i konkreta fallstudier, där komponenter i olika anläggningar instrumenterades, modellerades och analyserades. Projektledare var Thomas Welte från SINTEF. Mer information om projektet och de resultat som togs fram finns i projektets slutrapport.

Hänt inom programmet

Katja Åström ny programansvarig för vattenkraft på Energiforsk

Katja Åström har börjat som programansvarig för vattenkraft på Energiforsk. Hon ansvarar bland annat för programmet Betongtekniskt program vattenkraft och arbetar även med Svenskt vattenkraftcentrum, SVC. Tidigare har Katja Åström arbetat för konsultföretaget Sigholm och hon har även en bakgrund på Energimyndigheten.

23 nov 2022


Fördelaktigt med trådlös teknik för vattenkraften

Utvecklingen av olika typer av trådlös teknik går snabbt. Hittills använder få vattenkraftverk i Sverige digital kommunikationsteknik, men det finns många vinster med att använda den nya tekniken, både vad det gäller datainsamling och sänkta kostnader.

27 aug 2021


Här förbereds digitalisering i vattenkraft

Digitaliseringen är på väg in i energibranschen med stora kliv. Ett nytt referenssystemet kan underlätta omställningen. Det blev tydligt under utbildningen i hur standarden fungerar då deltagarna också fick möjlighet att tillämpa den praktiskt.

16 okt 2019


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Emma Hagner
08-677 27 53

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrevet från Vattenkraftens digitalisering och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Till MonitorX hemsida

Konferens om digitalisering 2019