Program

Uppföljning av gasturbintekniken

Sverige har en mängd gasturbiner som används exempelvis för fjärrvärmeproduktion och som reservaggregat vid störningar i elproduktionen. När vi i framtiden kommer att ha en större andel väderberoende elproduktion kan de här anläggningarna vara en viktig del i ett flexibelt elsystem både som effektreserv och som störningsreserv.

Det här är ett treårigt teknikbevakningsprojekt, där vi följer teknikutvecklingen och belyser ett antal frågeställningar för att öka kunskapen om gasturbiner och kringsystem. Det handlar om att återföra erfarenheter och att höja kompetensen bland såväl användare som beställare av turbiner. En rad seminarier kommer därför att arrangeras inom projektet. 

 

Hänt inom programmet

Turbinernas roll i ett flexibelt elsystem

På årets turbinseminarium presenterades nyheter och resultat om effektöverföring i transmissionsnätet och överföringsbegränsningar.

14 okt 2021


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Bertil Wahlund
08-677 27 52

Prenumerera på nyhetsbrev från Gasturbinutveckling och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

Gotlands Energi AB
Svensk kraftreserv AB
Göteborg Energi AB
Stockholm Exergi AB
Uniper
Tekniska verken i Linköping AB
Forsmarks kraftgrupp AB