Program

Uppföljning av ångturbinutvecklingen

Här följer vi teknikutvecklingen och ger verktyg och ny kunskap för en bättre ekonomi, en högre miljöprestanda och en ökad tillgänglighet för ångturbiner i kraftvärmeverk.

Programmet följer teknikutvecklingen för att förbättra kraftvärmeverkens möjlighet att beställa, driva och underhålla ångturbiner och system kring ångturbiner på ett mer effektivt sätt. Syftet är att höja kompetensen kring ångturbiner och att ge verktyg för en bättre totalekonomi, en höjd miljöprestanda och ökad tillgänglighet. Vi följer också utvecklingen vad gäller teknik, driftflexibilitet, övervakning av tillstånd, bedömning av livslängd och underhåll.

Nu har vi en ny treårig etapp för 2024–2026 igång!

Om du är intresserad att ansluta, hör av dig till Bertil Wahlund. 

Hänt inom programmet

Stödtjänster och nätverkande i fokus på Ångturbinseminariet 2022

Stödtjänstmarknader, ökad nyttjandegrad och flexibilitet var i fokus på årets ångturbinseminarium, som i november arrangerades på Stenungsunds kraftverk – Europas största oljekraftverk insprängt i ett berg.

13 dec 2022 - Värme och kyla


Turbinernas roll i ett flexibelt elsystem

På årets turbinseminarium presenterades nyheter och resultat om effektöverföring i transmissionsnätet och överföringsbegränsningar.

14 okt 2021


Best practice och erfarenhetsutbyte

I går samlades en rad personer för att nätverka och byta erfarenheter under en hel dag. Det var programmet Uppföljning av ångturbiner som arrangerade ett komplement till de vanliga seminarierna.

15 nov 2019


Ångturbinteknik – årsrapport 2015

Ångturbinens roll i energisystemet är central och i dagsläget produceras ungefär hälften av all el i Sverige med ångturbiner. Också i ett framtida helt förnybart energisystem kommer stora delar av elen att produceras med ångturbiner.

11 jul 2016 - Värme och kyla


Ångturbinkurs rena himmelriket

– Det är nyttigt att repetera teorin, men också bra att få reda på vad som händer i branschen och att diskutera med folk från andra anläggningar. Och att som i förra veckan få åka på studiebesök och se Sveriges största biokraftvärmeverk driftsättas på Värtaverket med alla sina värmepumpar och turbiner var rena himmelriket, säger Martin Rokka, Göteborg energi.

24 maj 2016 - Värme och kyla


Kurs i kraftverksteknik med fokus på turbiner

Välkommen till en kurs i process och kraftverksteknik för turbiner som hålls i Värtan i Stockholm den 18 och 19 maj.

27 apr 2016


Visa fler nyheter

Ansvarig

Bertil Wahlund
08-677 27 52

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Uppföljning av ångturbinutveckling och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

Göteborg energi
Jämtkraft
Karlstads energi
Mälarenergi
Skellefteå kraft
Stockholm exergi
Söderenergi
Renova miljö 
E.ON energilösningar/Navirum
Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö
Växjö energi
Uniper