Program

Uppföljning av ångturbinutvecklingen

Här följer vi teknikutvecklingen och ger verktyg och ny kunskap för en bättre ekonomi, en högre miljöprestanda och en ökad tillgänglighet för ångturbiner i kraftvärmeverk.

Programmet följer teknikutvecklingen för att förbättra kraftvärmeverkens möjlighet att beställa, driva och underhålla ångturbiner och system kring ångturbiner på ett mer effektivt sätt. Syftet är att höja kompetensen kring ångturbiner och att ge verktyg för en bättre totalekonomi, en höjd miljöprestanda och ökad tillgänglighet. Vi följer också utvecklingen vad gäller teknik, driftflexibilitet, övervakning av tillstånd, bedömning av livslängd och underhåll.

Hänt inom programmet

Best practice och erfarenhetsutbyte

I går samlades en rad personer för att nätverka och byta erfarenheter under en hel dag. Det var programmet Uppföljning av ångturbiner som arrangerade ett komplement till de vanliga seminarierna.

15 nov 2019


Ångturbinteknik – årsrapport 2015

Ångturbinens roll i energisystemet är central och i dagsläget produceras ungefär hälften av all el i Sverige med ångturbiner. Också i ett framtida helt förnybart energisystem kommer stora delar av elen att produceras med ångturbiner.

11 jul 2016 - Värme, kyla och kraftvärme


Ångturbinkurs rena himmelriket

– Det är nyttigt att repetera teorin, men också bra att få reda på vad som händer i branschen och att diskutera med folk från andra anläggningar. Och att som i förra veckan få åka på studiebesök och se Sveriges största biokraftvärmeverk driftsättas på Värtaverket med alla sina värmepumpar och turbiner var rena himmelriket, säger Martin Rokka, Göteborg energi.

24 maj 2016 - Värme, kyla och kraftvärme


Kurs i kraftverksteknik med fokus på turbiner

Välkommen till en kurs i process och kraftverksteknik för turbiner som hålls i Värtan i Stockholm den 18 och 19 maj.

27 apr 2016


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Bertil Wahlund
08-677 27 52

Uppdragsgivare

Stockholm Exergi, Göteborg Energi, Jämtkraft, Karlstads Energi, Kraftringen, Mälarenergi, Skellefteå kraft, Söderenergi, E.ON Energilösningar och Växjö Energi.

Seminarium 2019

Årets seminarium om ångturbiner arrangeras den 26 mars på Händelöverket i Norrköping.

 

Mer information och program hittar du här!